Staygreen 1 voorziet in een meerjarige gras-/kruidenvegetatie, die niet hoger wordt dan 30 centimeter.

Een ideale voedselbron voor tal van nuttige insecten. De laagblijvende en jaarrond groene begroeiing zorgt voor een verkeersveilige afbakening en doorbreekt bovendien de monotonie voor de weggebruiker. Staygreen 1 maakt het bermbeheer op lastig bereikbare plaatsen bovendien een stuk eenvoudiger.

  • creëert een biodiverse berm met gras, bermkruiden en klavers
  • laagblijvende vegetatie, geen legering op de weg: dus verkeersveilige oplossing
  • jaarrond groen, bij zeer extensief beheer
  • eenvoudiger beheer op lastig bereikbare plaatsen
  • bloeiende klavers vormen een aantrekkelijk bijenlint
verkeersveilig vergroeningsmengsel
geschikt voor alle grondsoorten
zaaien van maart t/m september
laagblijvend en jaarrond groen

Samenstelling:

Rolklaver geel meerjarig Lotus cornuculatis
rode klaver steenrood meerjarig Trifolium pratense
witte klaver wit meerjarig Trifolium repens
Hazenpootje roze/rood 1-2 jarig trifolium Arvense
Smalle weegbree zwart/bruin meerjarig Plantago lanceolata
Gewone brunel paars/blauw meerjarig Prunella vulgaris
Duizendblad wit meerjarig Achillea millefolium
Weidemadelief wit meerjarig Bellis perennis
Muskuskaasjeskruid roze meerjarig Malva moschata
Margriet wit meerjarig Leucantheneum vulgare
Roodzwenkgras meerjarig Festuca rubra 
Struisgras meerjarig Agrostis capillaris