Staygreen 3 - bij/vlinder

Staygreen 3 - bij/vlinder


  • Meerjarig (> 3 jaar)
  • 50-100 cm
  • Landschappelijk, Bijen en vlinders, Inheems

Onze speciaalmengsels zijn speciaal samengesteld voor de inzet bij specifieke bodem- en groeiomstandigheden

Bijvoorbeeld bij zure, natte of zeer schrale milieus komen deze één- en meerjarige bloemen- en kruidenmengsels goed tot hun recht. Vind het meest geschikte mengsel voor jouw product met ons productfilter aan de linkerzijde of vraag de Advanta specialist om advies.