Gothic - Veldbloemen 4

Gothic - Veldbloemen 4


  • Meerjarig (2-3 jaar)
  • 50-100 cm
  • Kleurrijk, Schaduw

Onze speciaalmengsels zijn speciaal samengesteld voor de inzet bij specifieke bodem- en groeiomstandigheden

Bijvoorbeeld bij zure, natte of zeer schrale milieus komen deze één- en meerjarige bloemen- en kruidenmengsels goed tot hun recht. Vind het meest geschikte mengsel voor jouw product met ons productfilter aan de linkerzijde of vraag de Advanta specialist om advies.