• Levensduur

    meerjarig
  • Hoogte tot

    100 cm

  • Meerjarig
  • Voor voedselrijke gronden
  • Bevat 41 bloemen- en kruidensoorten
  • Zaaien maart - september

Veldbloemenmengsel NR 41 bestaat uit 41 soorten bloemen en kruiden die zich met name goed thuisvoelen op de meer voedselrijke, vochtige grond. Afhankelijk van de omstandigheden wordt de vegetatie 20 tot 100 cm hoog.

Samenstelling:

Mannetjesereprijs lila meerjarig Veronica officinalis
Bosgerst gras Hordelymus europaeus
Schaduwkruiskruid geel Senecio nemorensis subsp.fuchsii
Lievevrouwebedstro wit Asperula odorata
Christoffelkruid wit Actaea spicata
Robertskruid rood Geranium robertianum
Behaarde boterbloem geel Ranunculus sardous
Beemdooievaarsbek rood/paars Geranium pratense
Boerenwormkruid geel meerjarig Tanacetum vulgare
Slangekruid blauw éénjarig Echium vulgare
Prachtklokje blauw Campanula persicifolia
Bosandoorn donkerrood Stachys sylvatica
Grote veldbies grasachtige Luzula campestris
Slanke sleutelbloem geel meerjarig Primula elatior
Ruwe smele gras Deschampsia cespitosa
Gevlekte aronskelk lichtgroen Arum maculatum
Valse salie geel meerjarig Teucrium scorodonia
Bosgierstgras gras Milium effusum
Schaduwgras gras Poa nemoralis
Bochtige smele gras Deschampsia flexuosa
Gewone agrimonie geel meerjarig Agrimonia eupatoria
Bitterzoet violet Solanum dulcamara
Knikkend parelgras gras Melica nutans
Witte veldbies wit Luzula luzuloides
Gele anemoon geel Anemone ranunculoides
Daslook wit Allium ursinum
Reuzenzwenkgras gras Festuca gigantea
Knopig helmkruid wit meerjarig Scrophularia nodosa
IJle zegge grasachtige Carex remota
Hondsdraf blauw/violet Glechoma hederacea
Eenbloemig parelgras gras Melica uniflora
Gewoon nagelkruid geel meerjarig Geum urbanum
Boswalstro wit Galium sylvaticum
Boskortsteel gras Brachypodium sylvaticum
Hangende zegge grasachtige Carex pendula
Schermhavikskruid geel Hieracium umbellatum
Grote wederik geel Lysimachia vulgaris
Holwortel purper Corydalis cava
Kropaar gras Dactylis glomerata
Bosanemoon wit Anemone nemorosa
Hard Zwenkgras gras Festuca ovina cinerea