• Levensduur

    1, 2 en meerjarig
  • Hoogte tot

    80 cm

  • 1, 2 en meerjarig
  • Voor natte gronden en oevers
  • Bevat 15 soorten
  • Zaai maart - augustus

Speciaal voor de inzaai van natte, matig voedselrijke gronden zoals oevers en taluds is NR 21 samengesteld. De 15 bloemen- en kruidensoorten ontwikkelen op deze gronden een biodiverse vegetatie van 20 tot 60 cm hoogte.

Samenstelling:

Watermunt wit meerjarig Mentha aquatica
Echte koekoeksbloem roze meerjarig Lychnis flos cuculi
Gewone wederik geel Lysimachia vulgaris
Wilde bertram wit meerjarig Achillea ptarmica
Moerasvergeet-mij-niet blauw Myosotis palustris
Wolfspoot wit meerjarig Lycopus europaeus
Moerasrolklaver geel meerjarig Lotus pedunculatus
Pinksterbloem lila meerjarig Cardamine pratensis
Poleimunt lila meerjarig Mentha pulegium
Moerasspiraea blauw meerjarig Filipendula ulmaria
Adderwortel roze meerjarig Polygonum bistorta
Dotterbloem geel meerjarig Caltha palustris
Valeriaan witroze meerjarig Valeriana officinalis 
Engelwortel wit twee- of meerjarig Angelica archangelica
Leverkruid Eupatorium cannabium