• Levensduur

    Meerjarig (2-3 jaar)
  • Type mengsel

    Agrarisch natuurbeheer
  • LG

  • Zaaizaadhoeveelheid 32 kg/ha
  • 11 bloemen- en kruidensoorten
  • Zomerbloei, winter foerageer- en leefgebied

Met Akkerrand Bloemrijk 2 ontstaat een meerjarige vegetatie met gras en bloemen met een doorlopende bloei in het groeiseizoen. Hiermee is de akkerrand een duurzame en biodiverse invulling van perceelsranden of teeltvrije zones. Het mengsel is geschik voor alle grondsoorten en biedt in de winter een foerageer- en leefgebied voor vogels en klein wild.

Bekijk foto's van Akkerrand Bloemrijk 2 >>

Blauwe lupine Lupinus angustifolius Blauw
Boekweit Fagopyrum esculentum Wit
Dille Anethum graveolens Groen/geel
Gipskruid Gypsophila elegans Roze/wit
Hardzwenkgras/roodzwenkgras Festuca rubra  
Klaproos Papaver rhoeas Rood
Korenbloem Centaurea cyanus Blauw
Margriet Leucanthemum vulgare Wit
Perzische klaver Trifolium resupinatum Paars/roze
Phacelia Phacelia tanacetifolia Blauw
Voederwikke Vicia sativa Blauw/paars/rood