Kenmerken

  • er is gewoon roodzwenkgras, en roodzwenk met fijne en forse uitlopers
  • heeft een grote sierwaarde door dichte, fijnbladige zode
  • traaggroeiend, matige stikstofbehoefte
  • verdraagt kort maaien tot wel 5 mm
  • goed bestand tegen schaduw, droogte, vorst en zout

Herkennen

  • bladeren zijn gerold
  • bruine bladschede
  • fijne ondergrondse uitlopers

roodzwenkgras