Rooddraad - Corticium fuciforme

Rooddraad (Corticum fuciforme) kan optreden in de periode mei-oktober. Vooral nu de grasplant door aanhoudende hitte- en droogtestress enerzijds en beregening anderzijds een onregelmatig groeiritme kent, is deze extra gevoelig voor de schimmelaantasting. Het wortelstelsel is in de regel verzwakt, mineralen zijn moeilijker opneembaar en spoelen uit. Voeg daarbij het broeierige klimaat en je kunt er bijna op wachten: een rooddraad-aantasting.

Vooral beregende objecten en die met een slechte structuur blijken extra vatbaar. Het gras is er verzwakt en in combinatie met de warme, vochtige omstandigheden werkt dat rooddraad in de hand. Omdat de ontstane schade in deze periode van onderhoud en herstel funest is voor de grasmat, is snel ingrijpen noodzakelijk.

In het bijzonder ook velden met een matige bodemstructuur en een dichtgeslagen grond (dus zuurstoftekort) blijken vatbaar. De optimale temperatuur voor de schimmel is 15-20 graden Celsius, maar ook op warmere dagen met ochtenddauw zet de infectie door.

Herkenning

 • periode: mei tot juli
 • roze/rood gekleurde draden zichtbaar
 • eerst klein plekje geel/bruin verkleurd
 • bij ernstige aantasting sterft de hele plant af

Oorzaak

 • schrale, arme bodemomstandigheden (tekort aan stikstof)
 • matige bodemstructuur
 • dichtgeslagen toplaag

Preventie / bestrijding

 • Breng uw bemesting in balans; strooi snelwerkende stikstof
 • Zorg voor beluchting van de toplaag, zodat er zuurstof in de grond kan komen
 • Verbeter uw beregeningstechniek; stem frequentie en volume van de watergift af op de groeifase van het gras
 • Gebruik minder vatbare rassen

Tolerante grasrassen

Bij een effectieve aanpak zult u zien dat u na drie of vier maaibeurten al resultaat heeft en dat de rooddraadinfectie verdwijnt. Een andere aanbeveling is om bij het eerstvolgende inzaai- of doorzaaitraject specifiek te letten op grasrassen met een hoge mate van tolerantie voor rooddraad. Ook dit kan schade helpen voorkomen.