• Gebruiksdoel

  Doorzaai
 • advance

Advanta Recover 4 TETRA ADVANCE is geschikt voor het jaarrond doorzaaien van sportvelden. Dit unieke 100% Engels raaigrasmengsel bestaat voor de helft uit tetraploïd Engels raaigras.

Waar de gangbare diploïde Engels raaigrasrassen 2 sets chromosomen hebben, heeft een tetraploïd ras er 4. Deze zaden kiemen en vestigen zich sneller, ook onder koude en zoute omstandigheden. Tetra’s zijn daarnaast minder gevoelig voor stress, ziekten en vorst. Dit maakt doorzaai in de winter of het vroege voorjaar mogelijk (ook als de T-som nog niet bereikt is). Het mengsel is geschikt voor herstel in stressvolle situaties en kan gebruikt worden als voorschot op het reguliere (groot) onderhoud. Het zorgt daarmee jaarrond voor een groene en gezonde grasmat.

 • indrukwekkende groeikracht: snelle kieming en opkomst
 • zeer hoog concurrentievermogen
 • kiemt en groeit ook bij lagere temperatuur; voor doorzaai in het vroege voorjaar & late najaar
 • weerbaar gras: minder gevoelig voor droogte, koude en ziekten
 • goede betredingstolerantie
 • 50% Engels raaigras diploïd (sport) en 50% Engels raaigras tetraploïd (sport)
 • 100% ADVANCE gecoat
 • doorzaai: 180 - 255 kg/veld
 • inzaai bij aanleg of toplaagrenovatie: 300 - 420 kg/veld