• Gebruiksdoel

  openbaar groen
 • Kenmerk

  droogtetolerant

Aanbevolen Grasgids-samenstelling R1 met een veelzijdig grasaanbod voor het inzaaien van openbaar groen waarvan de sierwaarde van ondergeschikt belang is. Bijzonder hoog niveau van droogtetolerantie door groot aandeel hardzwenkgras. De grassoorten vestigen zich naar beheer; bij weinig betreding en extensief onderhoud domineren zwenkgrassen. Ook aanbevolen op schrale gronden.

 • in de gemeentelijke groenvoorziening
 • arme, schrale, droogtegevoelige grasvelden/terreinen
 • in geval van wisselende bodemgesteldheid en/of vochtvoorziening
 • als het gebruik variabel of nog niet duidelijk is
 • bij veranderlijk onderhoudsregime
 • Samenstelling: 25% veldbeemdgras, 20% Engels raaigras, 20% fijn roodzwenk, 20% hardzwenk, 15% gewoon roodzwenk
 • Zaaiadvies: 250 kg/ha
 • Verkrijgbaar in 15 kg