Coen Janssens van de gemeente Heerlen heeft in samenwerking met Advanta en Vredo een pilot uitgevoerd om meer veldbeemd in een sportveld te krijgen. Het veld is kaal geverticuteerd met een Omarv en ingezaaid met Vredo DDS onder zeer droge omstandigheden. Er is gezaaid met de mengsels Hattrick (75% veldbeemd) en Victoria (85% Engels raaigras).

Er is gezaaid in verschillende doseringen en op verschillende dieptes. Om het veldbeemdgras voldoende ruimte te geven is gezaaid in 3 werkgangen. Het veldbeemd stond er in 13 dagen op, het Engels raaigras nog eerder.

Meerwaarde zaadverbeteraar

Op het veld heeft men in de loop der jaren geprobeerd de verrijking van de toplaag toe te laten, omdat het een hele schrale opbouw betreft. De meerwaarde van zaadverbeteraar ADVANCE heeft zich hier bewezen. De eerste weken na inzaai is de beregening ingezet om het veld goed te laten ontwikkelen.

Voeding spreiden

In de voorbije seizoenen hebben we geleerd dat we na opkomst de voedingsgiften meer moeten spreiden om de veldbeemd door te trekken in augustus/ september. Er moet niet teveel stikstof ineens gestrooid worden, dit zorgt vaak voor groeipieken met daarna een terugval. In Heerlen is gekozen voor een minerale meststof met een kleine korrel, zodat de verdeling goed was.

Afhankelijk van de regenval/ beregening en groei worden de giften gepland. De eerste giften bestonden uit een direct beschikbare meststof, de latere gift voor het afharden bestond uit langzaam werkende meststof met de juiste verhouding N/K en sporenelementen. Tijdens bijeenkomsten in juli en oktober konden sportveldbeheerders uit Zuid Limburg meekijken op dit veld.

Lees hier meer ervaringen met ADVANCE DDS zaaien >>