Wanneer je een sportveld gaat doorzaaien, is de eerste vraag welk mengsel geschikt is om in de zaaiperiode te gebruiken. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om de kilo's graszaad op een juiste manier af te wegen. Want niet alleen het juiste mengsel, maar ook de hoeveelheid graszaad én de afstelling van de machine zijn belangrijk voor het beste resultaat: een jaarrond gesloten, groene mat. 

Weet wat je zaait

Ervaringen tonen aan dat mengsels met tetraploïd Engels raaigras jaarrond ingezet kunnen worden. En zeker ook in de koudere maanden bewijst deze grassoort zijn meerwaarde als het gaat om kieming en vestiging. Ga je (door)zaaien met een echt tetramengsel, zoals Recover 4 Tetra of Topsport Tetra? Dan is het extra van belang om te weten hoe je de zaaimachine gaat afstellen. Daar zijn meerdere redenen voor:

  •  Het duizendkorrelgewicht van graszaad fluctueert jaarlijks, dus de afstelling van de machine ook;
  • Tetraploïd Engels raaigras is wat grover en loopt wat minder snel door de zaaipijp van de machine;
  • Als je 75 kg wilt zaaien, moet je ook die 75 kg zaaien: wanneer je klaar bent met zaaien, is de zaaibak leeg.

Het afstellen van de Vredo DDS

Door de zaaimachine af te draaien krijg je inzicht op welke stand de machine af te stellen zodat de afgifte van het zaad door de machine overeenkomt met de hoeveelheid die je wil zaaien. In de praktijk gebeurt het nog te vaak dat de hoeveelheid graszaad wordt geschat. Wil je het beste resultaat behalen, gebruik dan de juiste hoeveelheid graszaad én de daarbij passende afstelling van de machine. Dat is even wat werk, maar dat betaalt zich zeker terug!

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl