Dalfsen is een groene gemeente. In nieuwbouwprojecten en groenstroken wordt al veel rekening gehouden met ‘het nieuwe denken’. Het groenbeheer is in de loop der jaren aangepast naar maaien en afvoeren plus gefaseerd maaien. Bertus Meijer, groenbeheerder in de gemeente Dalfsen, is al jarenlang bezig met het toepassen van duurzaamheid in het openbaar groen.

Wadi’s bij nieuwbouwprojecten

Nieuwe aanleg in het openbaar groen wordt dan ook gekoppeld aan duurzaam denken. Begin dit jaar is er een nieuwbouwproject opgeleverd, waar kleurrijke mengsels gezaaid zijn in de wadi’s. Deze wadi’s omtrekken het hele bouwplan. Een belangrijke functie van een wadi is de waterberging – zeker nu er steeds vaker periodes van droogte voorkomen. Kruidenmengsels passen er daarom mooi, omdat het wortelstelsel helpt bij het filtreren en vasthouden van het water in de bodem. Ondanks de droogte dit voorjaar staat de vegetatie er prachtig bij, het project is zeker geslaagd. Een positieve ervaring met kruidenmengsels binnen de bebouwde kom. ‘Je moet het wel blijven uitleggen aan de mensen. Iedereen vindt er iets van en wil er iets anders mee als het gaat om het maaibeheer. Daar moet je wel begrip voor kweken’, geeft Meijer aan.

Afbeelding: de wadi bij het nieuwbouwproject in Dalfsen; ondanks de droogte staat de vegetatie er prachtig bij

Aanpassen van het groenbeheer

Meijer vertelt: ‘we hebben een probleem met elkaar. In de huidige maatschappij moet alles wijken voor de natuur. We moeten de waarde van de natuur terug in gaan zien.’. Duurzaamheid vindt hij daarom erg belangrijk. ‘Je doet door de jaren heen ervaring op en daar leer je van. Maar het gaat wel met kleine stapjes, je moet iedereen meekrijgen in je keuzes’. Job Steunenberg ziet in de praktijk veel enthousiasme om projecten met betrekking tot duurzaamheid te beginnen. ‘Vooral als het gaat om nieuwe projecten, zoals wadi’s of kruidenvegetaties binnen de bebouwde kom. Het is wel goed om te benadrukken dat als iets niet in één keer lukt, niet meteen het hele project mislukt is. Dat is niet hoe de natuur werkt. Je moet het wel de tijd geven’.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl