Het is zonnig weer op de dag dat één van de eerste velden in Zuid-West Nederland wordt doorgezaaid. Dit sportveld is een hoog veldbeemd veld en daarom wordt er doorgezaaid met Engels raaigras (50% diploid en 50% tetraploid) met het mengsel Recover 4 Tetra. In de video vertelt grasspecialist Jan Krijnen over de keuze voor vroeg doorzaaien en hoe dit past binnen de Triple3-methode.

Het nieuwe doorzaaien

Wil je jaarrond verzekerd zijn van een goede grasbezetting, dan moet je het groeiseizoen volledig benutten. Dat is ook de reden dat Advanta de Triple3-methode introduceert: door de spreiding van het onderhoud en het inzetten van de drie sportveldmengsels met Advance coating kies je voor een kwalitatief grasbestand. Door meerdere doorzaaimomenten in het jaar te pakken, blijft er minder ruimte voor ongewenste grassen en kruiden, zodat een duurzaam en klimaatrobuust veld ontstaat.

Waarom Recover 4 Tetra

Het mengsel Recover 4 Tetra is bij uitstek geschikt om toe te passen bij het vroeg doorzaaien van een sportveld. Het mengsel bestaat uit 50% diploïd en 50% tetraploïd raaigras en we geven dit mengsel een stukje bescherming mee in de vorm van een coating. Zo is de kans van slagen bij vroege doorzaai nóg groter. Op dit sportveld is gekozen voor doorzaaien met de nieuwe zaaimachine van de Vredo.

De Vredo Stitch Compact zaaimachine

De nieuwe Vredo Stitch Compact machine is ontwikkeld vanuit het idee dat je op sommige velden zo vroeg in het jaar nog niet de mat wilt snijden. De machine heeft een spijkerrol zaaitechniek met scherpe kleine tandjes, die snedes maken in de mat en daar vlak achter het zaad breedwerpig strooien. Zo komt het graszaad in de bodem en daarna wordt het goed aangerold. Wil je het doorzaaien van een sportveld goed aanpakken, dan is het van belang om te weten hoe je de zaaimachine op de juiste manier instelt. In deze video meer over de ontwikkeling van de Vredo Stitch Compact en een praktische uitleg over hoe het afdraaien van zaaimachine in zijn werk gaat.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl