Nu de bodemtemperatuur stijgt, zien we gazons ontwaken uit hun winterrust. Door toename van de daglengte en zonuren komt de grasgroei goed op gang. Door nu de juiste maatregelen te treffen profiteren uw klanten de rest van het jaar van een prachtig gazon.

Gazonherstel en verticuteren

Na de winter zien de gazons er vaak wat rommelig uit. Het gras staat wat te lang, heeft geen goede kleur, en mos, onkruid en dode grasresten bepalen het beeld. Veel gazons kunnen daarom na de winter wel een opfrisbeurt gebruiken. Met een maaibeurt en uitharken ziet het er vaak al wat beter uit.

De meest effectieve manier is verticuteren. Dode resten, onkruid en mos worden uit de zode gewerkt, en de goede grassen krijgen extra ruimte en zuurstof. Doorzaaien geeft een extra boost aan de grasmat. Doorzaaimengsel Recover 2 is hiervoor speciaal samengesteld, als het snelst kiemende en vestigende mengsel op de markt.

Vernieuwen

Is een gazon niet meer te redden? Wacht dan het moment af dat de vochtigheid van de grond het toelaat om hem te bewerken. Op het verkeerde moment starten kan namelijk grote gevolgen hebben voor de structuur van de bodem. Afhankelijk van de beschikbare tijd kunt u inzaaien of bezoden. Zorg bij inzaai dat u de mengselkeuze goed afstemt op de toepassing.

Bemesten

Een mooi gazon wordt verkregen als de grasgroei regelmatig is over de seizoenen. Door middel van bemesting kunt u dit sturen. Voor een mooie grasgroei zijn minimaal vijf strooibeurten nodig: 1 keer kalk strooien, 1 startbemesting, 2 onderhoudsbemestingen en 1 keer afharden.

We begrijpen dat dit niet op ieder gazon van toepassing is. De keuze voor de meststof per seizoen en gazon is daarom belangrijk. Zo vraagt een gazon dat in goede conditie is een andere startbemesting dan een gazon dat open staat en moet herstellen. Bij een goed gazon is kleur, maaibeeld en traagheid van groei belangrijk. Een gazon dat moet herstellen vraagt om groei.

Maaien

Tegenwoordig komen we de maairobot steeds vaker tegen op het gazon. Dit zorgt voor een regelmatige grasgroei maar ook voor continue kleine grasresten die moeten verteren. Uit dit verteren komen voedingsstoffen vrij, waarmee het gras zich voedt. Houd hier rekening mee bij de keuze van de meststof. Zo zijn er ook meststoffen/ bodemverbeteraars die de afbraak stimuleren. Niet in elk seizoen is die vertering vanzelfsprekend. Zuurstof in de toplaag zorgt ervoor dat de afbraak van de grasresten zolang mogelijk doorloopt.