Bestel veldbloemen online

Met veldbloemen is elk terrein, van plantsoen, tuin en border tot berm en veld om te toveren tot een vrolijke, kleurrijke bloemenzee. De maand mei is een perfecte maand om te starten met veldbloemen, zaait u veel later dan komen de vroege bloeiers niet meer tot hun recht.

Volg de tips op deze pagina voor een prachtig bloemenveld, op bekijk de video onderaan deze pagina!

Tip: op onze webshop kan je professionele bloemenmengsels bestellen >>

Vals zaaibed

De beste start is de voorbereiding van een vals zaaibed. Dit kan voorkomen dat ongewenste kruiden de overhand nemen. Maak de grond oppervlakkig los, laat de aanwezige zaden kiemen en verwijder deze.

vals zaaibed voor veldbloemen

Deze grond is in maart omgespit waarna direct een zaaibed is aangelegd. De kiemende onkruiden zijn tweemaal verwijderd door oppervlakkig eggen.

Veldbloemen inzaaien

Als de weersomstandigheden goed zijn is het tijd om te zaaien. De ideale tijd is eind april en mei voor één- en meerjarige mengsels, of in het najaar voor meerjarige mengsels. Zaai niet te vroeg in het voorjaar of bij te lage temperatuur. Als de bloemen vlot kunnen doorgroeien is de slagingskans het hoogst. Volg de volgende stappen bij de handmatige inzaai:

  • Maak de toplaag eventueel oppervlakkig los. Meng het bloemenzaad met vochtig fijn zand of zaagsel, zo heeft u meer volume en is het zaad beter te verdelen.
  • Volg de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid. Dit lijkt zeer weinig, maar de aanbevolen hoeveelheden geven het mooiste resultaat.
  • Druk de zaden iets aan of hark oppervlakkig in, het zaad moet contact maken met de grond. 
  • Afhankelijk van de temperatuur ziet u binnen 1 - 2 weken de eerste bloemen opkomen. 
veldbloemen inharken

In de kiemingsfase is vocht cruciaal. Als de kiemende plantjes in het stof liggen zullen ze het niet redden. Zijn de bloemen eenmaal goed gevestigd dan kunnen ze goed tegen droogte. 

Bestel veldbloemen online

En het resultaat: 

Begin juli

Begin augustus

Bekijk hier alle Advanta veldbloemenmengsels.