‘Veldbeemd is een waardevolle component in je sportveld. De grassoort zorgt voor verankering in je velden, stevigheid en stabiliteit van de grasmat en het scoort hoog op droogteresistentie. Eén van de beste manieren om veldbeemd goed in je veld te krijgen, is bij de aanleg. Daarom is het zo belangrijk om de juiste mengselkeuze te maken voor renovatie of nieuwe aanleg.’

Zowel bij de aanleg van een nieuw veld of renovatie van een bestaand veld is het heel belangrijk om goed na te denken over het mengsel dat wordt gezaaid. Bij nieuwe aanleg/renovatie is er een langere rustperiode dan bij doorzaaien. Benut deze tijd optimaal om een goede mat te krijgen door te kiezen voor mengsels met een hoog aandeel veldbeemd.

Zaaitechniek voor veldbeemdgras

Veldbeemdgras is een lichtkiemer en moet je daarom ondieper zaaien dan Engels raaigras. Om beide grassoorten optimaal te zaaien in één werkgang, ontwikkelden Advanta Seeds en Vredo gezamenlijk de DDS-zaaimethode. De Vredo DDS zaaimachine is inmiddels door de praktijk omarmd en zorgt met de juiste grasmengselkeuze voor prachtig resultaat:

  • In de voorste zaadbak, waaronder wat dieper wordt gezaaid, gaat een mengsel met vooral Engels raaigras, zoals Victoria Advance (85% Engels, 15% veldbeemd)
  • In de achterste zaadbak, waaronder ondiep wordt gezaaid, gaat voornamelijk veldbeemdgras, zoals Hattrick Advance (75% veldbeemd, 25% Engels).

Veldbeemd zorgt voor verankering in je velden

De sterke ondergrondse uitlopers van veldbeemdgras maken deze soort perfect voor het creëren van een grasmat met hoge speelkwaliteit. De stevige en stabiele mat is met een grasmengsel dat hoog in veldbeemd zit ook wintervast en droogtetolerant. Vergeet voor het zaaien niet om een grondanalyse te nemen. Vooral bij de start is het belangrijk voor veldbeemd dat er voldoende meststoffen (N) aanwezig zijn. Zorg voor voldoende vocht in de toplaag om de kieming te bevorderen.

Renovatie bij korte hersteltijd

Is er minder tijd om het veld onbespeeld te houden, dan kies je beter voor snelle grasmengsels op basis van Engels raaigras. Zoals het SV100-mengsel Recover 3 Advance of het nieuwe mengsel Recover 4 Advance, met 50% tetraploïd Engels raaigras.

Standaard 100% gecoat

Alle Advanta sportveldmengsels zijn standaard 100% gecoat met de kiem- en wortelstimulerende Advance zaadcoating. Advance is aangebracht als flinterdun contactlaagje om het zaad en werkt als een krachtige biologische katalysator voor aantoonbaar meer kiem- én wortelactiviteit.

Onderhoud is net zo belangrijk als de mengselkeuze

Het onderhoud van de grasmat is net zo belangrijk als de mengselkeuze. Een goed maairegime aanhouden, is dan ook een must. Ik raad aan om frequent te maaien, zo’n 3x in de week. Dan maai je de mat gesloten en krijgen onkruiden geen kans om zich te vestigen.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Noord- en Midden-Nederland

Zuid-Nederland