De laatste jaren zien we dat de term ‘tetra’ gemakkelijk wordt opgepakt in de sportmarkt. Het staat voor een nieuw verhaal, nieuwe genetica en kansen onder nieuwe omstandigheden. Door het weer dat steeds verandert, hebben we tegenwoordig een langer groeiseizoen. Mengsels met tetraploïde Engels raaigras zijn daarom een welkome aanvulling op de sportveldgrasmengels.

De invloed van het weer

De afgelopen twee jaar ontwaakte de natuur vroeg. De toenemende daglengte ging gepaard met een redelijk aantal zonuren en een hogere temperatuur. De bodemtemperatuur loopt dan snel op en het groeiseizoen staat in de startblokken. Op zo’n moment kunnen we starten met de reparatie van sportvelden of vooruitlopen op het komende onderhoud met sportveldgrasmengsels met tetraploïde variëteiten. Het specifieke moment hiervoor verschilt ieder jaar.

Wat zijn tetra’s ook alweer?

De tetraploïde Engels raaigras variëteit heeft het dubbele aantal chromosomen in de celkern t.o.v. de huidige diploïde varianten. Doordat de cellen groter zijn, heeft het graszaad een grotere groeikracht en kiemt het eerder bij lagere temperatuur. Deze positieve eigenschappen zijn goed te gebruiken in perioden van het jaar waar de temperatuur minder gunstig is. We kunnen dus eerder in het voorjaar doorzaaien/herstellen en tot later in het jaar repareren.

Verwachtingen over tetraploïde grassen

Zeker is het zo dat het zaaien van een mengsel met tetraploïd Engels raaigras voordelen heeft. Maar het is niet zo dat er binnen vier weken een mooie, dichte mat staat als er eind maart wordt doorgezaaid. Doorzaaien in maart zorgt voor jonge frisse grasplantjes tussen de oudere planten, die snel groeien en de lege ruimtes opvullen zodra het weer groeizaam is. Het nieuwe gras profiteert dus meer van het groeizame weer voordat het warmer en droger word. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn goed, de velden stonden in mei nagenoeg dicht. Op dat moment kunnen we de trainingsvelden ontlasten door belasting/betreding door te schuiven naar wedstrijdvelden. Met name trainingsvelden krijgen zo een langere rustperiode.

Gebruik voldoende zaaizaad

Om een goede grasbezetting te krijgen, moet voldoende zaaizaad gebruikt worden. Tetraploïde zaden zijn grover en zwaarder dan diploïd graszaad, er zijn daarom minder zaden benodigd per m² in vergelijking tot volledig diploïde mengsels. De beste ervaring is opgedaan met mengsels die bestaan uit max. 50% tetraploïde variëteiten. Voldoende zaaizaad betekent voldoende grasplanten en een snellere dichtgroei per m². Sportvelden met een grasbezetting rond de 70% lieten een goede dichtgroei zien bij het gebruik van 200 kg graszaad per veld.

Toepassen van DDS-doorzaaien

We zien dat de DDS-zaaimethode goed is te combineren met de ontwikkeling van vroeg doorzaaien. Het DDS-doorzaaien is de manier om het veldbeemd goed op peil te krijgen in de sportvelden. Hebben de velden een goed veldbeemdniveau, dan is het niet nodig om er meer veldbeemd in te pompen. We spreken dan over een veldbeemdniveau van 35 - 40 %. Als dit is bereikt, kunnen we ook een jaar inzetten op vroeg doorzaaien met 100% Engels tetraploïd raaigras. Dit betekent dat we het ene jaar het onderhoud anders uitvoeren dan het andere jaar. Met voldoende bemesting en robotmaaiers is dit een gouden combinatie.

COVID-19 en onze sportvelden

Bij klanten aan tafel praten we veel over het komende sportveldonderhoud. Het beleid van de overheid t.o.v. COVID-19 gaat zijn uitwerking hebben op het onderhoud in 2021. Zolang er geen duidelijkheid is wanneer de trainingen starten en de competitie weer op gang komt, is het onderhoud moeilijk te plannen. We zien op sportparken uiteenlopende beelden, van prachtige velden tot uitgelopen trainingshoeken. Eén ding is zeker, het seizoen begint met maaien en dat komt telkens een stukje dichterbij.