‘RECOVER 4 is een innovatief sportveldmengsel, dat 100% behandeld is met de kiemverbeteraar ADVANCE. Deze behandeling zorgt voor een gelijkmatige start en beter ontwikkelde planten in de jeugdfase. De introductie van het mengsel heeft onze verwachtingen overtroffen.’

Sportveldherstel met Recover 4 TETRA Advance

‘In de periode rond de Nationale Grasdag eind januari van dit jaar introduceerde Advanta het 4-seizoenen sportveldherstel-mengsel Recover 4 TETRA Advance. Dit nieuwe doorzaaimengsel kenmerkt zich door jaarrond supersnel resultaat bij sportveldherstel onder uitdagende omstandigheden. Het mengsel bestaat volledig uit Engels raaigras; 50% diploïde rassen en 50% uit de voor sportmengsels nieuwe tetraploïde grassoort. Het is deze laatstgenoemde die het mengsel zijn voorsprong geeft in situaties waarin een vlotte kieming en vestiging niet vanzelfsprekend zijn of wanneer de beperkte tijd een bepalende factor is. Door de combinatie van eigenschappen zorgen de rassen in dit mengsel voor een snelle vestiging en veldbezetting en bieden zodoende een sterke concurrentie tegen onkruiden. Daarmee hebben we een hoog herstellend vermogen voor probleemvelden te pakken.’

Al meer dan 100 velden aangepakt met Recover 4

‘Het tetraploïde Engels raaigras kiemt en groeit eerder onder lagere bodemtemperaturen en is uitermate geschikt voor doorzaai van sportvelden in een milde winter of het vroege voorjaar. Door de groeikracht zijn tetraploïde sportgrassoorten minder gevoelig voor stress, zoals droogte en ziekten. Maar ook buiten deze periode biedt het mengsel een oplossing wanneer de rustperiode kort is en snel herstel gewenst is in het groot onderhoud. Alle Advanta sportgrasmengsels zijn 100% gecoat met Advance. Uitgebreide praktijkproeven tonen aan dat met Advance behandeld graszaad 40 tot 60% meer wortelmassa heeft dan onbehandeld graszaad.’

‘De introductie van het mengsel heeft onze verwachtingen overtroffen. Cultuurtechnische aannemers, handel, gemeentes en gemeentelijke groenbedrijven zijn enthousiast met Recover 4 TETRA Advance aan de slag gegaan. Meer dan 100 velden zijn of worden er sinds medio februari mee aangepakt, van voetbalveld tot rugbyveld. We zullen de velden en de ervaringen nauwgezet blijven volgen.’

Bekijk de technische fiche van Recover 4 TETRA Advance >>

Meer weten of advies op maat? Benader dan één van onze grasspecialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl