Oktober is net gestart en we hebben de najaarsmaanden voor de boeg. Een mooi moment om eens terug te kijken naar het afgelopen seizoen.

De start van het seizoen

In maart was het duidelijk dat de lente vroeg zou beginnen. Door de positieve ervaringen uit het even vroege voorjaar in 2019 was ook dit jaar de belangstelling groot voor het vroeg inzaaien van de sportvelden. Hiervoor zijn mengsels met tetraploïde grassen erg geschikt. Ervaringen hebben de afgelopen jaren laten zien dat mengsels met niet meer dan 50% tetraploïde rassen het beste presteren bij periodes van extreme hitte en droogte. Ook is de betredingstolerantie van het veld beter bij een mengsel van diploïd en tetraploïd Engels raaigras.

Het groot onderhoud van de sportvelden

In de periode van het groot onderhoud is het verstandig om bij een korte rustperiode te kiezen voor mengsels met 100% diploïde sportrassen. Sportvelden zijn gebaat bij een goede verhouding tussen veldbeemdgras en Engels raaigras. Hoewel maart, april en mei werden gekenmerkt door droogte en lage nachttemperaturen, zagen we dat er toch veel velden vroeg werden aangepakt dit jaar. Dit voornamelijk omdat er door de coronamaatregelen geen betreding was op de velden. We kunnen nu ook concluderen dat vroeg zaaien een positief effect heeft op de grasbezetting mits er voldoende zaad wordt gebruikt. Ons advies is: gebruik 200 kg per veld bij vroeg doorzaaien. Dit advies is gebaseerd op voldoende grasplantjes per m². Tetraploïd graszaad is grover en groter, waardoor je meer moet zaaien om hetzelfde aantal grasplanten te krijgen t.o.v. diploïde rassen.

Afbeelding: dit jaar waren er veel mieren op de sportvelden – waarschijnlijk komt dit door de lage betreding gedurende het seizoen.

Mieren in de sportvelden

Kenmerkend voor dit jaar zijn de meldingen van mieren in de sportvelden. Mieren zijn niet gewenst omdat ze holle ruimtes maken onder de grasmat. Dit kan ongelijkheid en onveiligheid opleveren voor de gebruiker op het veld. Het vermoeden is dat door lage betreding van de sportvelden door COVID-19 de mieren zich meer thuis voelden op het sportveld. Vaak is het niet te duiden waar ze hun voedsel vandaan halen op het veld. Als de nesten aan de kant van het veld zitten, kan je soms het voedsel duiden op hagen of borders in de nabijheid, maar midden op het veld is het voor mij een raadsel. Mogelijk is het foerageergebied van mieren groter dan we vermoeden.

Prima velden in augustus

Begin augustus lagen de meeste sportvelden er prima bij ondanks de droogte in het voorjaar. Maar de intense periode van hitte en droogte die in deze maand volgde, heeft behoorlijk schade gedaan op velden waar de vochthuishouding niet goed op orde was. We zien schade vooral op open plekken waar de zon direct op de bodem kon instralen. Daardoor ligt een vochttekort sneller op de loer, met als gevolg verbranding van het gras. Daardoor was doorzaaien op sommige velden noodzakelijk.

Afbeelding: door de lage betreding van de velden en de extreme weersomstandigheden in de zomer werden problemen als voedingstekort (links) en straatgras (rechts) zichtbaar op de velden.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl