Door betreding, veronkruiding, droogteschade en andere oorzaken kan het aandeel goede grassen in een gazon of grasveld fors teruglopen. Door het gazon te verticuteren, het materiaal af te voeren en vervolgens door te zaaien met snel kiemend Advanta Recover 2 graszaad help je zulke gazons er snel weer bovenop.