Regelmatig ontvangen we via telefoon en e-mail vragen over veldbloemen. Met name als er is gezaaid en er daarna niets opkomt of wanneer er alleen onkruid op lijkt te komen. Wat is ons advies bij zulke projecten met veldbloemen?

De opkomst en het groeiverloop van veldbloemen is voor ieder project verschillend. Er zijn veel factoren die hieraan bijdragen. Denk aan de grondslag, weersomstandigheden en zaken als opslag en vergrassing. Het is dan ook belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan de voorbereiding vóór het zaaien, dat bespaart in de meeste gevallen achteraf veel werk.

Tip 1: maak een vals zaaibed

Mijn eerste tip is: neem de tijd om een vals zaaibed te creëren. Je maakt de grond dan volledig zaaiklaar en laat het daarna een aantal weken met rust. De onkruidzaden die nog in de grond zitten, zullen gaan kiemen. Schoffel deze ondiep af. Dit kan een aantal keer worden herhaald. Zo weet je zeker dat als je gaat zaaien, het zaaibed schoon is en alleen de juiste zaden kiemen. Dit voorkomt problemen met opslag van onkruiden of grassen, die al in de grond zitten.

Tip 2: kies het juiste mengsel

Kies een mengsel dat past in het toepassingsgebied. Kijk daarbij naar de grondsoort en wat voor visueel beeld er wordt verwacht. Op een rotonde, in een woonwijk of in natuurlijke groenstroken maak je gebruik van verschillende typen mengsels. Het najaar is de meest gunstige zaaitijd - door de goede bodemtemperatuur en vochtigheid van de grond is er lagere onkruiddruk. Plan je projecten naar deze zaaitijd en ga dus niet zaaien midden in de zomer als de omstandigheden niet gunstig zijn. Schuif dan met je zaaitijd en probeer te vrijgekomen tijd te benutten voor het opschonen van het zaaibed.

Tip 3: de natuur is niet te sturen

Welke verwachtingen heb je bij het zaaien van veldbloemen en hoe vertel je dat aan je klant? Het zou natuurlijk mooi zijn, dat er een garantie is wanneer je zaait, dat precies na twee maanden er een kleurrijke bloemenzee in de tuin staat. Maar de natuur is niet te sturen. Daarmee bedoel ik dat als het opeens lang droog blijft, we een heel koud voorjaar hebben of als het extreem veel regent, je een ander resultaat krijgt dan bij stabiel weer.

Afbeelding: project vergroening bij een school. Er is begin juni gezaaid en eerst kwam er weinig op, wat je ziet op de foto is alleen onkruid. Het advies was om af te wachten en geduld te hebben, begin september stonden de veldbloemen er prachtig bij.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl