Op woensdag 1 mei jl. was bij SV CCW ’16 in Wilp de door Vredo en Advanta georganiseerde Masterclass DDS-doorzaaien. Er werd met de belangstellenden uitgebreid ingegaan op de unieke aspecten van deze manier van doorzaaien met de Vredo-DDS-doorzaaimachine, de juiste instellingen en de geadviseerde mengsels. Het was mede dankzij de live demonstraties een uitgelezen kans voor praktische zaaiadviezen en het stellen van vragen.

DDS-doorzaaien

Doorslaggevend voor het succes van DDS-doorzaaien is het in één werkgang op twee verschillende dieptes en met verschillende doseringen inzaaien van mengsels met een verschillende verhouding van Engels raaigras en veldbeemdgras. Waarom wordt gekozen voor mengels in plaats van pure soorten? In proeven is aangetoond dat met de juiste vermenging van Engels raaigras en veldbeemdgras in elke zaairij het gewenste visuele beeld en maximale stabiliteit ontstaat.

Zaaidiepte

DDS (Dual Dosage Depth-system) gaat uit van een zaaidiepte van 12 mm voor Engels raaigras en 5 tot 6 mm voor veldbeemdgras. Veldbeemd is een lichtkiemer en het veel fijnere zaad is gebaat bij een oppervlakkige zaaimethode.

Afbeelding 1: op woensdag 1 mei is het veld ingezaaid (links) met de Advance-DDS mengsels Victoria en Hattrick (rechts)

Dosering

De Advance-DDS-mengsels VICTORIA (85% Engels raaigras en 15 % veldbeemdgras) en HATTRICK (75% veldbeemdgras en 25% Engels raaigras) zijn onafhankelijk van elkaar te doseren door de gescheiden aandrijving van de twee zaadbakken. Om voldoende oppervlakte te bezetten met de gewenste grassen zijn de in te stellen doseringen afgestemd op de voorbewerking, de hoeveelheid kaalslag en het aantal richtingen van doorzaaien. In geval van voorbewerking met de Fieldtopmaker bedraagt de kaalslag 100% en wordt in 3 richtingen doorgezaaid. Zonder Fieldtopmaker wordt de zaaizaadhoeveelheid per mengsel per veld bepaald aan de hand van een inschatting van het percentage kaalslag (< of > 30%) en wordt in 2 richtingen doorgezaaid.

Afbeelding 2: voor het doorzaaien op sportvelden worden deze twee Vredo doorzaaimachines het meest ingezet: de getrokken DDS-machine (links) en de gedragen DDS-machine (rechts)

Advance coating

De Advance-coating zorgt voor een snellere en intensere doorworteling en geeft gemiddeld 10 dagen voorsprong op onbehandeld zaad. De coating wordt als flinterdun contactlaagje om het zaad aangebracht en heeft een drievoudige werking: zaadreserves worden gemobiliseerd, elementaire nutriënten fungeren als energiebron en biostimulatoren leiden aanvoer en benutting van voedingsstoffen in goede banen.

Meer weten of advies op maat? Benader dan één van onze grasspecialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl