We hebben momenteel weer een langere periode van droogte. De komende week wordt er nog geen neerslag van betekenis verwacht. Mogelijk dat er de laatste week van mei weer enige neerslag zal vallen, maar dat is nog allerminst zeker.

Bron: KNMI, droogtemonitor, 19 mei 2020.

Beregenen sportvelden

Het is dan ook zaak om de sportvelden, waar beregend kan en mag worden, goed te monitoren. Het vocht in de toplaag en de onderbouw moet aansluiting houden. Beregen een gevestigde grasmat minimaal 15 tot 20 mm per keer en herhaal dit twee keer per week. Het gras moet worden gestimuleerd gebruik te maken van het beschikbare bodemvocht. Daarmee worden ook de wortels gestimuleerd. Beregen jong gras (doorzaai of inzaai) na opkomst frequenter. Zeker als er recent is bij- of doorgezaaid is het vocht in de toplaag van belang om het grasplantje zich te laten vestigen. Een grasplantje dat verdroogt ben je voor altijd kwijt.

Door bewerkingen zoals prikken, snijden, recycledressen, vertidrainen, schudfrezen, doorzaaien en bezanden is de toplaag gevoelig voor uitdroging.

Afbeelding: Op de sportvelden in Zeeland zijn de droge plekken in het gras al duidelijk te zien (boven), ook vorig jaar was in de bodem het neerslagtekort terug te zien (onder).

Bemesting sportvelden

Hou ook de bemesting in de gaten en wees scherp op zaken die kunnen duiden op een gebrek aan voedingsstoffen en/of sporenelementen. Door veelvuldig beregenen spoelen meststoffen eerder uit.

Door bodemstress en gras-stress steekt bijvoorbeeld rooddraad vaak de kop op. Bijsturen op bemesting is dan wenselijk.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl