‘Door de stijgende maatschappelijke vraag naar meer biodiversiteit in openbaar groen komt er steeds meer aandacht voor het aandeel van gras en gazon. Ten opzichte van bomen, borders met vaste planten en haagplantsoenen behelst gras verreweg het grootste deel van de groene openbare ruimte. Tijd voor meer aandacht voor gras in en rond het dorp of de stad.’

Investeren in gras voor betere leefbaarheid

‘Het is al tientallen jaren bekend dat stadsmensen, die in een groene wijk wonen, gelukkiger zijn dan mensen die niet veel groen in hun buurt hebben. Meer groen in de stad brengen heeft dus niet alleen een gunstig effect in ecologisch of biodivers opzicht, maar bevordert ook het welzijn van de mensen in de buurt. Meer gras in het openbaar groen gaat de opwarming van de stad tegen in de zomerse maanden en zorgt voor buffering van het regenwater in de bodem. Op dit moment wordt de aanleg en het onderhoud van gras en gazon in het openbaar groen vaak gezien als kostenpost. Door de voordelen die groen in de stad biedt, kunnen we dit beter zien als een investering in een groene toekomst.’

Intensief of extensief beheren: gazon en mengselkeuze

‘Door de steeds pranger wordende vraag naar meer groen vanuit de bevolking, is het nu echt tijd om aan de slag te gaan met het openbaar groen. Als het gaat over gras, zijn er vier toepassingsgebieden met bijpassende mengsels en beheersvorm. Bij elke keuze geldt: investeren in het begin zie je terug in de beheerskosten in de jaren erna. Kies daarom niet voor snel groen, maar voor kwalitatief groen met toekomst!’

1. Gazon van hoge kwaliteit: gesloten grasmat, weinig onkruid, intensief maairegime, soms ook bemesting.

Mengselkeuze: evenwichtige verhouding tussen Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgrassen. Beproefde variëteiten met goede eigenschappen als zomer- en winterkleur, stikstofefficiëntie en droogtetolerantie. Soorten staan op de aanbevolen lijst van Nederlandse grasveredelaars.

Beheer: hoge maaifrequentie, zodat de mat goed gesloten blijft. Intensief maairegime van > 30x. Door deze manier van maaien blijven de soorten met elkaar verweven.

2. Gazon met recreatieve/openbare functie: enige kruiden worden geaccepteerd, redelijk intensief maairegime.

Mengselkeuze: mengsels met een snelle beginontwikkeling. In het beheer komen dan de extensievere soorten naar voren. Gebruik voor terreinen voor recreatie en evenementen een mengsel met een redelijk aandeel Engels raaigras voor het herstellingsvermogen. Betreft het bermen of groenstroken, dan is een mengsel met extensieve soorten als veldbeeld en roodzwenk een goede keuze.

Beheer: redelijk intensief maairegime, 22-30x.

3. Gazon met diversiteit van grassen: deze toepassing is in ontwikkeling, wordt ook wel aangeduid als ‘ruw gras’. Stukken van de graszone kunnen in bloei komen en zelfs in de winter blijven staan.

Mengselkeuze: een extensief bermmengsel met evt. toevoeging van een natuurmengsel van grassen, die in Nederland voorkomen.

Beheer: laag maairegime, 2-6x. Lage beheerskosten en nuttig voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

4. Gazon in combinatie met kruidenvegetatie: staat veel in de belangstelling door de bijdrage aan biodiversiteit en het stimuleren van de insectenpopulatie en het aantal vogels.

Mengselkeuze: een grote keuze in mengsels in combinatie met extensieve grassen.

Beheer: gefaseerd maairegime, maximaal 3x per jaar.

Meer weten of advies op maat? Benader dan één van onze grasspecialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl