Op dit moment zijn er veel veranderingen gaande in het sportveldbeheer. Zeker nu de Green Deal sportvelden steeds meer vorm begint te krijgen. Maar ook de klimaatverandering zorgt voor een grote uitdaging in fieldmanagement. Hoe houden we in de toekomst het grasbestand op het veld optimaal en de onkruiddruk beheersbaar?

De voordelen van klimaatverandering

Over klimaatverandering spreken we vaak negatief, maar voor het grassportveld zijn er ook voordelen. Denk hierbij aan een langer groeiseizoen met minder strenge winters, meer zonuren en een hogere gemiddelde temperatuur. Daartegenover staan meer droogte, meer hoosbuien en aanhoudend meer weersextremiteiten. Hier spelen we als grasveredelaars op in door de belangrijkste eigenschappen van grassoorten nóg beter te maken.

Afbeelding: de gemiddelde temperatuur was het afgelopen jaar hoger dan normaal.

Sportveldgras voor de lange termijn

De rassen die toetreden tot de Grasgids zijn altijd een verbetering ten opzichte van het bestaande aanbod. Gezien het 15 jaar duurt om van research & development tot commercieel zaaizaad te komen, werken we in de grasveredeling met een lange termijn visie. Hoe de toekomst van sportgras eruitziet? De rassen die nu in beproeving liggen, zullen beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In combinatie met een net iets andere mengselsamenstelling, de juiste zaaizaadhoeveelheid, de juiste zaaimethode én goed fieldmanagement, ziet de toekomst er goed uit.

  • Veredelen op ziekteresistentie
    Zodat ziekten geen of minder invloed meer hebben op het grasbestand en de speelkwaliteit van het grassportveld van de toekomst.
  • Veredelen tegen klimaatstress
    Zouttolerantie, droogtetolerantie en wortelmassa; belangrijke eigenschappen voor sportveldgras. Hierbij zien we dat tetraploïd Engels raaigras beter presteert dan diploïd. Planten die dieper wortelen, zijn vitaler en beter bestand tegen klimaatstress.
  • Veredelen voor duurzaam/efficiënt management
    N-efficiency, snellere kieming van veldbeemdgras en zaadtechnologie zijn speerpunten. Door het toevoegen van zaadcoatings op biologische basis krijgt kieming, groei en wortelontwikkeling een enorme boost.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl