Jaarrond een groene vegetatie creëren, dat is het doel van de mengsels in het biodiversiteitspakket Staygreen. Met onze huidige, vrij zachte winters, is dit doel goed haalbaar. Houd er wel rekening mee dat meerjarige mengsels zich door de jaren heen moeten ontwikkelen en dus in het eerste jaar écht groen zijn, voordat in de latere jaren de kleurrijke bloemen tevoorschijn komen.

Jaarrond groen of juist meer bloemen?

Kies je als gemeente voor een jaarrond groene vegetatie, dan kun je dus de opmerking krijgen dat bepaalde plaatsen in het openbaar groen ‘té groen’ zijn. In de afgelopen jaren hebben wij als Advanta daarom wat geëxperimenteerd met het bijmengen van éénjarige inheemse soorten. Dat zorgt voor meer kleur in het eerste jaar en dus een prachtig beeld in bermen, parken en andere toepassingen binnen en buiten de bebouwde kom.

Afbeelding: het mengen van een jaarrond groen mengsel met een kleurrijk geheel zorgt voor een vegetatie die niet alleen een mix is in kleur, maar ook in hoogte. Door de goede grondbedekking, krijgen ongewenste onkruiden minder kans.

Het mengen van meerjarige en éénjarige mengsels

Voor het mengen van een Staygreen mengsel en een éénjarig inheems mengsel kun je hetzelfde zaaiadvies aanhouden, dus 15 kg per hectare. Bij voorkeur 10 kg Staygreen mengen met 5 kg van een éénjarig, inheems mengsel, bijv. speciaalmengsel 5. De resultaten zijn erg bevredigend en het geeft de eerste jaren iets meer kleur in het mengsel.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl