Bertus Meijer, groenbeheerder in de gemeente Dalfsen, heeft een heel eigen kijk op het beheer van het openbaar groen en de sportvelden, waarbij het begrip duurzaamheid centraal staat. Al vele jaren werkt hij in Dalfsen chemievrij op de sportvelden. Hij ziet daarbij dat nu de weersomstandigheden veranderen, het ook steeds belangrijker is om te kijken naar de bodem.

De velden worden een stuk weerbaarder

De ambitie om chemievrij te gaan werken, is al ruim twaalf jaar geleden op papier gezet in de gemeente Dalfsen. Ondertussen is er dus veel ervaring met verschillende grondbewerkingen en manieren van bemesten. Zo wordt dit jaar de schudfrees meer ingezet, Meijer verwacht daarmee effect te zien in de bodemopbouw. Zeker in combinatie met organische meststoffen, die beter aansluiten bij de opbouw en werking van het bodemleven. Dit is niet gericht op giften van eenheden stikstof, maar meer op de nalevering van organische stof en de opbouw van het bodemleven. Met deze bodemstimulatoren is al meer ervaring opgedaan op de amateursportvelden. Na verloop van jaren zie je een duidelijke verbetering van de bodemstructuur en een toename van het bodemleven. Dit uit zich onder andere in een lagere gevoeligheid voor engerlingen en emelten. De velden worden dus een stuk weerbaarder.

Afbeelding: de sportvelden in de gemeente Dalfsen worden na half mei doorgezaaid – Meijer is van mening dat het groeiseizoen dan van start gaat.

Tijd is de sleutel voor een goede bodem

Als je aan de slag gaat met het verbeteren van de bodemstructuur en het bodemleven, verwacht dan niet direct resultaat. ‘Besef dat je doel niet in één jaar te bereiken is. Alles gaat niet over snelheid. Dat wordt wel vaak gedacht, maar dat is niet zo. Dat bewijs zien we nu ook wel op de velden, nu we er al een paar jaar mee bezig zijn’. De voordelen van een betere bodemstructuur? Job Steunenberg van Advanta vult aan: ‘vooral in deze tijd van weersextremen is aandacht voor de bodem belangrijk. Je ziet dat een bodem met een goede structuur water vasthoudt als het droog is en bij regenbuien, dat de doorlatendheid beter is. Dit zijn belangrijke kwaliteiten met het oog op de toekomst’.

Veldbeemd is het gras van de toekomst

De gemeente Dalfsen kiest al jarenlang voor meer veldbeemd in de mat. Zo is er dit seizoen doorgezaaid met het mengsel Hercules, bestaande uit 100% veldbeemd. In de prakijk wordt zichtbaar dat het echte groeiseizoen pas zo rond 15 mei begint. Meijer verwacht dan ook geen betere resultaten bij vroeg doorzaaien. Dat is dit jaar ook wel gebleken op veel plaatsen. Je ziet dat droogte en de schrale oostenwind dit voorjaar hun sporen hebben achtergelaten op het veld. Overigens zijn droogtestress en verdichting veel minder zichtbaar op de sportvelden, waar veel aandacht aan de bodem wordt gegeven. ‘We kunnen van alles willen, maar we zijn van verschillende factoren afhankelijk om het beoogde resultaat te bereiken’, besluit Meijer zijn verhaal.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl