In de openbare ruimte zijn de toepassingsgebieden voor grassen veelzijdig. Dat betekent dat de grasmengsels die worden ingezet aan verschillende eisen moeten voldoen. Een grasmengsel voor het openbaar groen moet de beste eigenschappen combineren van een sportveld, siergazon, speelgazon en recreatiegazon.

Graszaad is de basis

Graszaad is vaak de sluitpost bij de aanleg of onderhoud van grasvelden in de openbare ruimte. Om voorbereidende inspanningen niet teniet te doen, is het belangrijk om te kiezen voor een bewezen grasmengsel. Tegenwoordig zaaien we in alle seizoenen en daarmee is mengselkeuze nóg belangrijker geworden.

Zekerheid bij zaaien

Om meer zekerheid te creëren bij nieuwe inzaai of doorzaai is het Advanta graszaad behandeld met de kiem- en wortelstimulerende zaadcoating Headstart Gold. Dit doen we inmiddels al 20 jaar en deze coating heeft een bewezen toegevoegde waarde voor het graszaadmengsel. Door de tijd heen is de coating steeds weer aangepast op basis van nieuwe onderszoeksresultaten en inzichten.

De eisen voor gras in het openbaar groen

De eisen die gesteld worden aan een openbaar groen gazonmengsel zijn hoog. Denk hierbij aan:

  • de grasvariëteiten moeten standvastig zijn
  • een goede zodedichtheid kunnen bereiken
  • een redelijke fijnheid laten zien
  • groen blijven, zowel in de winter als in de zomer
  • onderhoudsvriendelijk zijn (lagere maaifrequentie en lage voedingsbehoefte)
  • goed bestand zijn tegen hitte en droogte
  • niet gevoelig zijn voor grasziekten

Een mengsel dat goed in dit plaatje past, is het bewezen gazonmengsel Parken 1. Dit is het meest gebruikte mengsel in de gemeentelijke groenvoorziening en niet zonder reden. Parken 1 heeft een zeer groot aanpassings- en slagingsvermogen, ook onder uiteenlopende groeiomstandigheden. Door zijn hoge niveau van stressbestendigheid en inzetbaarheid op elk grondtype is het grasmengsel Parken 1 bij uitstek een goede keuze in de openbare ruimte.

Bewezen grasmengsels

Waarom kiezen voor Parken 1? Het mengsel bestaat uit 5 grassoorten: Engels raaigras, fors roodzwenk, fijn roodzwenk, gewoon roodzwenk en veldbeemdgras. Iedere soort is getoetst en heeft zijn functie in het mengsel. De procentuele samenstelling is al jaren hetzelfde en is ontstaan door ervaring uit de praktijk. De aanpassingen op het veranderende klimaat, waarbij hitte en droogte een steeds grotere rol spelen, vinden plaats op het niveau van de variëteiten. We maken gebruik van de nieuwste getoetste genetica, die beter presteert op droogte, hitte en een lagere maaifrequentie. Zo blijft de mengselsamenstelling altijd bij de tijd.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl