Ieder voorjaar weer is het belangrijk om te verticuteren en op tijd door te zaaien. Zo krijgen onkruiden en ongewenste grassen geen kans om zich te vestigen in open plekken in de grasmat. In dit grasjournaal zien we hoe machinaal doorzaaien in z’n werk gaat in een tuin met een groot gazon.

Voordat een gazon wordt doorgezaaid, is verticuteren de eerste belangrijke stap. Zo worden oude plantenresten verwijderd, evenals onkruiden en ongewenste grassen en wordt de viltlaag opgeruimd. De grasmat is daarna gereed voor doorzaaien met een gazonmengsel, zoals Recover 2 TETRA. Dit mengsel kiemt snel, al na 5 tot 6 dagen en is uitermate geschikt voor herstel van het gazon.

Machinaal doorzaaien

Voor een groot gazon is machinaal doorzaaien de juiste keuze. Dat kan met de Turf-Fix van Vredo, de kleinste doorzaaimachine in het segment. Het bekende dubbelschijvensysteem maakt iedere 3,5 cm een snede, waarin het graszaad tussen de schijfjes wordt gedoseerd. Zo komt het zaad ingeklemd in de bodem terecht, beschermd tegen wind, zon en vogelvraat. Dat resulteert in een kiemingspercentage tot 96%.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl