Op dit moment naderen we de eerste hittegolf van deze zomer met lokaal op sommige plaatsen meerdere dagen achter elkaar temperaturen van rond de 35  ̊C. De laatste weken zijn de omstandigheden voor het gras extreem en je ziet de hittestress toeslaan voor de grasplanten.

De droogte is op sommige sportparken, zeker als er niet beregend kan worden, zo nijpend, dat velden onbespeelbaar worden verklaard. Het neerslagtekort in Nederland is in een aantal gebieden zelfs opgelopen tot meer dan 300 mm. Bepaald geen optimale omstandigheden voor de start van de competitie. Het is nu nog te droog om de velden aan te pakken, maar zodra er regen valt, kun je aan de slag. Je hebt dan nog een korte periode om je velden winterklaar te maken.

Afbeelding: neerslagtekort in Nederland in het tijdvak 1 april 2022 t/m 9 augustus 2022 (Bron: KNMI)

Extreme temperaturen, bijpassende maatregelen

Niet alleen de temperatuur is deze week gemiddeld hoog, ook de bodemtemperatuur stijgt in de middag naar ruim boven de 20 °C, op sommige plaatsen zelf boven de 25 °C (waarneming van 10 augustus, KNMI).Dit heeft meteen invloed op het gras, dat snel in hittestress kan schieten. Zeker nu volgende week de tweede en derde divisie van het amateurvoetbal weer gaan beginnen, is het zaak om snel in te grijpen.

Ons advies

Heb je wegens de aanhoudende droogte nog niet door kunnen zaaien tijdens het groot onderhoud óf hebben de velden zichtbare droogteschade? We delen graag ons advies:

•   Hoger maaien

Het is belangrijk om nu hoger te maaien dan normaal. Neem het risico van hoog maaien om de gevolgen van hittestress te voorkomen. Als het gras wat langer staat, is er minder opwarming en minder verdamping, omdat er minder directe instraling plaatsvindt. Maai ook niet in de middag, dan drogen de graspunten meteen in.

•   Beregenen

Kun je beregenen? Doe dat dan zoveel mogelijk in de tweede helft van de nacht. Dan is de bodemtemperatuur al wat gezakt en is het verschil met de temperatuur van het water wat kleiner. Zeker in het geval van bronwater.

•   Doorzaaien zodra het kan

Wil je het sportveld optimaal gereed maken voor de komende competitie, dan is het zaak om meteen door te zaaien wanneer er genoeg regen is gevallen. Aan te raden is om te kiezen voor ‘snelle mengsels’ van 100% Engels raaigras, zodat het veld in zo kort mogelijke tijd weer dicht staat. De mengsels Recover 3 SV100 ADVANCE en Recover 4 Tetra ADVANCE zijn hier heel geschikt voor.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl