De aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit en de mogelijkheden van andere toepassingen dan gras in bermen en openbaar groen, is de laatste jaren enorm toegenomen. ‘We zien dat gemeentes ook steeds meer bezig zijn met kijken naar het effect van bepaalde toepassingen op de lange termijn’, geeft Job Steunenberg aan.

Resultaten Staygreen 2 veelbelovend

Sinds de introductie van het Staygreenpakket met vier verschillende biodiversiteitsmengsels een aantal jaar geleden, zien we de vraag naar deze mengsels gestaag toenemen. ‘Naarmate de naam bekender wordt, krijgen we meer vragen over deze mengsels. Maar vooral natuurlijk de toepassingen die zichtbaar worden door heel Nederland, maakt het toepassen van deze vegetatie interessant’, geeft Steunenberg aan. ‘Zo zien we dat het mengsel Staygreen 2 - EPR, speciaal ontwikkeld om de plaagdruk van de eikenprocessierups te verminderen, een succes is. Het wordt gebruikt voor uiteenlopende toepassingen, maar wel allemaal met hetzelfde doel: de eikenprocessierups een halt toeroepen. De eerste resultaten zijn veelbelovend’.

Projecten met Staygreen 2

De afgelopen twee jaar volgden we een aantal projecten waar Staygreen 2 - EPR is toegepast. Zo kwamen we in Eemnes, waar de bermen langs de doorgaande weg in een woonwijk en in de buurt van een basisschool zijn ingezaaid met het mengsel. ‘Je ziet op de foto’s dat het zich mooi ontwikkelt. In het eerste jaar zie je een groene grondbedekking met allerlei verschillende soorten. In het tweede jaar ontwikkelde de Staygreen 2 zich tot een wat hoger mengsel, waar je duidelijk de scherm- en vlinderbloemigen in kunt zien, die de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aantrekken.’

Het tweede project waar we een kijkje namen, in Raalte, laat zien dat Staygreen 2 ook goed is toe te passen buiten de bebouwde kom. 'Langs deze druk bezochte weg buiten de bebouwde kom, waar een manege gevestigd is, komt het mengsel goed tot zijn recht. Je ziet ook hier dat in het eerste jaar de vegetatie wat lager is (foto links) en dat in het tweede jaar na zaaien de bloeiende soorten goed tot hun recht komen.'

Een derde toepassing van Staygreen 2 is in een recreatiegebied. Gebieden waar vooral in het voorjaar en de zomer veel mensen komen om te recreëren, kunnen de overlast van de eikenprocessierups missen als kiespijn. Daarom koos Leisurelands ervoor om in Bussloo verschillende maatregelen toe te passen om de rups op een natuurlijke manier te bestrijden, waaronder het zaaien van Staygreen 2. Dat gebeurde dit voorjaar en uiteraard zullen we dit project komend jaar blijven volgen.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl