Naar wegbermen wil je het liefst zo min mogelijk omkijken hebben. Het zijn vaak moeilijk bereikbare plaatsen bij vangrails, wegmeubilair (verkeersborden, lichtmasten) en smalle stroken tussen weg en fietspad. Dus hoe eenvoudiger het beheer, hoe beter!

Daarom introduceert Advanta het mengsel Staygreen 1 dat zich bij een extensieve tot zeer extensieve exploitatie goed kan handhaven én tegelijkertijd beantwoordt aan de eisen rondom verkeersveiligheid en biodiversiteit.

Staygreen 1 voorziet in een meerjarige gras-/kruidenvegetatie. Een ideale voedselbron voor tal van nuttige insecten. De laagblijvende en jaarrond groene begroeiing zorgt voor een verkeersveilige afbakening en doorbreekt bovendien de monotonie voor de weggebruiker.

Download de PDF productbeschrijving.