Marco Blok, projectbegeleider bij gemeente Westvoorne, kiest er dit jaar voor om een probleemveld in Oostvoorne goed aan te pakken. In overleg met Bart Boot, adviseur sportvelden bij Van Iperen, is een plan van aanpak gemaakt met het DDS Advance systeem als basis. Vijf weken na inzaai is Marco overtuigd van de keuze voor DDS Advance op het hoofdveld. ‘Er gaat niets boven natuurgras’, zegt hij vol overtuiging.

Veldbeemd en Engels raaigras: perfecte combinatie

‘Dit sportveld in Oostvoorne moest opnieuw worden ingezaaid om een goed grasbestand te creëren voor optimale speelkwaliteit’, aldus Marco. In overleg met Bart Boot is gekozen voor het toepassen van de DDS methode, waarbij een combinatie van de mengsels VICTORIA (85% Engels raaigras en 15% veldbeemdgras) en HATTRICK (75% veldbeemdgras en 25% Engels raaigras) wordt gebruikt. Het Engels raaigras vestigt zich snel en werd na zes dagen al zichtbaar, het veldbeemd volgde snel. De combinatie van deze twee grassoorten garandeert een stevige en stabiele grasmat, die geschikt is voor velden met veel bespelingsuren.

Afbeelding: Marco Blok (links) is zeer tevreden over de keuze voor DDS Advance op het sportveld in Oostvoorne – zowel het Engels raai als het veldbeemd gaat nu ontwikkelen, dus de mat trekt snel dicht.

Vijf weken na het zaaien, trekt het veld al dicht

Het veld is zwaar en intensief geverticuteerd om het straatgras extra aan te pakken. Een tweede punt in het plan van aanpak is extra aandacht voor de bemesting en het water geven. Na één bemestingsronde trekt het veld vijf weken na de inzaai al dicht. ‘Daar ben ik zeker heel tevreden over’, zegt Marco, ‘je kunt zien dat het de goede kant op gaat met het veld, dat was vorig jaar wel anders’. Pas in september gaan we het veld weer belasten, dus dan is de grasmat een perfecte basis voor het hele seizoen’. De plannen tot september? Voor extra zuurstof in de bodem een rondje met de messenbeluchter en, afhankelijk van het weer, nog een kleine extra gift op het veld.