De laatste jaren krijgen we regelmatig melding van schade op het gazon veroorzaakt door vraat aan de graswortels en/of aan het gras. De oorzaak? Insecten die hun eieren afzetten op het gazon, waarna de larven zich in de bodem ontwikkelen. Als er te veel larven op één plek zitten, kunnen er gele plekken ontstaan in het gazon en het gras kan zelfs afsterven.

Het begint bij waarnemen

Gazonliefhebbers trekken meestal pas aan de bel als er daadwerkelijk schade is te zien in het gazon door engerlingen of emelten. Sommige mensen komen in actie als er gele plekken zichtbaar worden. Anderen worden wakker geschud wanneer het gazon wordt omgewoeld door vogels of andere dieren. Vaak zitten we dan al in een periode dat er niet veel meer te doen is tegen de larven. De temperatuur in de bodem is te laag om voldoende resultaat te verwachten van een toepassing met aaltjes om het probleem onder de knie te krijgen.

De oplossing? Het probleem eerder waarnemen, zodat je meteen actie kunt ondernemen. Let dus gedurende de zomermaanden goed op de symptomen van aanwezigheid engerlingen/emelten. Augustus en september zijn de maanden om eventuele problemen met engerlingen en emelten beheersbaar te houden. Het gazon komt beter de winter door en start vitaler in het voorjaar.

Probleem beheersbaar houden

De kevers van verschillende bladsprietkevers zijn ondanks het koude voorjaar dit jaar iets later verpopt in de bodem. Dat had als gevolg dat de meeste kevers rond eind mei massaal uitvlogen. De Sallandkevers waren iets vroeger, de mei-, juni- en rozenkever juist iets later. Het gevolg hiervan was ei-afzet op onze mooie, groene gazons. Deze eitjes ontwikkelen zich tot larven en die eten zich vol aan de graswortels. Bovengronds is hier de eerste periode niets van te zien, maar in de bodem blijft de activiteit toenemen.

Waarschijnlijk als gevolg van het nattere weer de afgelopen maanden zijn er ook al meldingen binnen van emelten (de larven van de langpootmug). Het waarnemen van kevers en langpootmuggen op het gras is een aanwijzing dat er mogelijk problemen aanstaande zijn.

De belangrijkste toepassing om engerlingen en emelten onder controle te houden, is het toepassen van parasitaire aaltjes. Voor engerlingen kan deze behandeling worden uitgevoerd van begin tot half augustus.

Engerling van de rozenkever, engerling van de junikever en engerling van de meikever langs de meetlat (van links naar rechts). Bron: Biocontrole.

Kijk in de bodem

Het belangrijkste advies dat ik je kan geven is: kijk in de bodem. Kijk zelf of haal er iemand bij die veel van de bodem weet. Je kunt ook een bodemmonster opsturen als je het niet vertrouwt of problemen verwacht. Het tweede punt dat het verschil maakt, is zorgen dat het gazon in goede conditie is. Bij de huidige weersomstandigheden zijn er dit jaar nog minstens twee voedingsgiften nodig. Een gazon dat goed in de groei zit, kan meer hebben wanneer er wortel- of bladvraat plaatsvindt.

Streef je naar een mooi gazon? Dan is het begin van het najaar de beste tijd om het gazon in orde te krijgen voor de wintermaanden aanbreken. Een gesloten gazon eind september is de beste remedie tegen de insluip van ongewenste grassen en onkruiden, mos en andere problemen.

Bekijk hier de Advanta gazongrassen >

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl