In 2019 was de eikenprocessierups een echte plaag in veel gemeentes in Nederland. De verwachting voor volgend jaar is dat de plaagdruk nóg groter wordt. Welke beheermethodiek kies je als gemeente om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken? Of combineer je verschillende methodes om ook voor de lange termijn een oplossing te bieden?

In het ‘Plan van aanpak eikenprocessierups’ van Advanta en Biocontrole worden verschillende beheermethodieken benoemd en gekoppeld aan de stadia in de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Zo kun je duidelijk zien in welke periode van het jaar welke actie ondernomen moet worden om tot effectief beheer van de populatie van de eikenprocessierups te komen. Vraag de whitepaper aan in onderstaand formulier!