De eikenprocessierups treffen we in de maanden mei, juni en juli op een groot aantal eikenbomen in heel Nederland. De brandharen van deze rups kunnen grote overlast veroorzaken voor mens en dier en zo de leefomgeving aantasten. Plaagbeheersing is daarom noodzakelijk.

Eén enkele rups heeft circa 700.000 brandharen, die zich met weerhaken vasthaken aan kleding en huid en de irriterende stof thaumetopoeine afgeven. Na contact veroorzaken ze jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De impact van deze rupsen op de leefomgeving kan erg groot zijn.

Biologische plaagbeheersing

Biologische plaagbeheersing met behulp van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is een veelbelovende methode. Het is een goedkope, ecologisch verantwoorde maatregel die ook nog bijdraagt aan de biodiversiteit.

Natuurlijk evenwicht

De werking is gebaseerd op natuurlijk evenwicht. Door bij eikenbomen een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor o.a. sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en kool- en pimpelmezen, wordt de populatie eikenprocessierupsen door deze natuurlijke vijanden beheerst. Speciaal voor deze toepassing is er het zaadmengsel Advanta STAYGREEN 2.

 STAYGREEN 2 is een bermenmengsel van grassen en scherm- en vlinderbloemige plantensoorten, die een verkeersveilige, biodiverse leefomgeving bieden aan deze natuurlijke vijanden. In verschillende provincies en gemeenten zijn inmiddels bermen ingezaaid met dit mengsel.

Download hier de brochure met alle productinformatie van STAYGREEN >>