Op een zonnige, maar koude dag eind maart was het Advanta team te gast op begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis (NH). Op het terrein van 32 hectare wordt ingezet op een beleving waar natuur en biodiversiteit centraal staan. Dit seizoen wordt er daarom op drie verschillende locaties een bloemenproject gerealiseerd.

Gestart in het vroege voorjaar

Het voorbereiden van de locaties waar bloemenmengsels gezaaid gaan worden, is al vroeg in het voorjaar gedaan. De grond is half maart bewerkt; de bovenste 5-6 cm is afgeplagd en er is een grondbewerking gedaan met de frees. Eind maart liggen de drie plotjes daarom al zo goed als zaaiklaar. Na een laatste bewerking met de rotorkopeg begin april is het tijd om te zaaien.

Afbeelding: eind maart lagen de in te zaaien locaties er mooi bij, de grond is zaaiklaar.

Biodiversiteit met bloemenmengsels

De drie bloemenprojecten op het terrein van 32 hectare hebben als doel om meer beleving en biodiversiteit te brengen. Op één van de locaties staan een aantal bijenkasten van een lokale imker. Hier wordt gekozen voor een combinatie van de mengsels Staygreen 3 Bij/Vlinder en Staygreen 5 Colour. De combinatie van inheemse kruiden en een mix van kleur geeft een meerjarige vegetatie, waar de bijen zeker genoeg voedsel zullen vinden.

Half mei eerste groei

Zo’n zes tot acht weken na inzaai verwacht ik normaal gezien de eerste groei te zien. Dat was nog even spannend met het natte voorjaar. Vrijdag 12 mei bezocht ik de ingezaaide locaties en het eerste groen was duidelijk zichtbaar. Wanneer de bloei van de bloemen- en kruidenmengsels inzet, verwacht ik zeker 25 weken prachtige bloei te zien. Uiteraard blijven we dit project monitoren en delen we de resultaten.

Afbeelding: op vrijdag 12 mei is het eerste groen duidelijk te zien op de drie ingezaaide plotjes.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl