De komende tijd worden er veel nieuwe velden aangelegd of gerenoveerd. De juiste zandkeuze, verschraling en drainage zijn zaken waarbij een weloverwogen beslissing wordt genomen. Ook de mengselkeuze is een zeer belangrijke factor in het slagingsproces.

Bij het aanleg of renovatie van sportvelden wordt vaak standaard gekozen voor een SV7 mengsel. Maar er zijn nog vele andere opties. Onze stelregel is: stem de mengselkeuze af op de hersteltijd die de grasmat zal krijgen. Hoe meer weken hersteltijd, hoe hoger het aandeel veldbeemd in het mengsel kan zijn. Investeer in je velden door te kiezen voor veldbeemd.

Optie 1: Hercules ADVANCE, 100% veldbeemd. Breedwerpig zaaien en desgewenst na 4-5 weken als de grasmat sterk genoeg is, doorzaaien met Recover 3 SV100. Minimale hersteltijd is 20 weken.

Optie 2: Hattrick ADVANCE, 75% veldbeemd. Zaai breedwerpig, Hattrick zorgt voor een stabiele en sterke mat. In één werkgang zaaien is voldoende. Minimale hersteltijd is 16 weken.

Optie 3: Stadion ADVANCE, 50% veldbeemd. Een vertrouwde SV8, waar ook 50% Engels raaigras in zit. Dit mengsel combineert de goede eigenschappen van beide grassoorten, succes gegarandeerd. Minimale hersteltijd is 12 weken.

Kortom: durf te investeren in je velden. De keuze van het graszaad is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit en het speelplezier van het sportveld. Veldbeemd is daarom de investering meer dan waard.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl