Het is al 22 jaar geleden dat Advanta als eerste graszaadleverancier de meerwaarde onderkende van het meegeven van een startontwikkeling aan het graszaadje. Wanneer je de grasplant helpt te ontwikkelen in het begin, komt dit de bodem en het grasbestand ten goede. Daarom gaven we deze coating de naam Headstart (voorsprong). Het was een nieuwe technologische ontwikkeling, die iedereen zag als een stap vooruit in sportveldbeheer.

Grasontwikkeling stimuleren

In de beginfase werd de Headstart coating alleen toegepast op veldbeemd graszaad. Toen de voordelen van de coating beter zichtbaar werden, zijn wij deze ook gaan toepassen op het graszaad van Engels raai. En tot op de dag van vandaag zijn alle graszaden in de Advance lijn van de Advanta sportveldmengsels voorzien van deze coating, waarvan de naam gewijzigd is naar Advance coating.

Zaadcoating bewijst zich

Nog steeds zien we dat het aanbrengen van een product op het graszaad de meest effectieve methode is om de grasontwikkeling in het begin te stimuleren. Waarom is dit het juiste moment in het groeiproces? Wanneer je het graszaad stimuleert, stimuleer je ook de bodemprocessen. Zo zet je een systeem in gang, dat elkaar vooruit helpt. Het is zaak dat zich vanuit het gezaaide graszaadje zo snel mogelijk een sterke, gezonde grasspriet ontwikkelt.

Afbeelding: uit proeven komt naar voren dat graszaad met Advance coating gemiddeld 10 dagen voorsprong heeft op onbehandeld zaad én de grasplant heeft tot wel 60% meer wortelmassa.

De grasgroei komt op gang

Wanneer de grasspriet groen is, komen de processen op gang. Het zaad neemt water op, zwelt op en vanuit het embryo gaat een grasspriet naar boven en wortels naar beneden. Voor dit hele proces komt het energie uit het graszaadje. Zodra het bladgroen de functie overneemt als energieleverancier gaat de ontwikkeling van wortels onder de grond en blad boven de grond snel. Het is belangrijk dat het het jonge kiemplantje aan niets ontbreekt.

Graszaad is de basis

We moeten er niet aan voorbij gaan dat 95% van de plantmassa (onder en boven de grond) voorkomt uit fotosynthese (bladgroen) en 5% uit mineralen. De plantmassa kan echter niet ontstaan zonder die 5% aan mineralen. Het aanbrengen van een zaadcoating op het graszaadje brengt dus zekerheid, want daar zitten deze essentiële elementen in.

Advance: graszaad met een voorsprong

Een goede zaadbehandeling heeft invloed op de vochtregulering (het aantrekken van vocht), het brengen van essentiële mineralen en het beschikbaar maken van voedingsmineralen door de stimulering van het bodemleven. Uiteraard wil je het graszaad van een sportveldmengsel de beste start geven om zich te vormen tot een stevige mat met goede doorworteling. Daarom kies je voor de mengels van Advanta, die 100% behandeld zijn met de Advance coating.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl