Het is de laatste jaren steeds vaker in het nieuws: gemeentes en de beheermethodiek van het openbaar groen. Het bekendste voorbeeld hiervan is wel het gefaseerd maaien van de bermen om de biodiversiteit te bevorderen. Meer bloei en kleur in de berm is iets wat de burger ziet en waar steeds meer waarde aan wordt gehecht door de samenleving.

Beheer en samenstelling bermen

Graskruiden in de berm is een beeld wat langs wegen steeds vaker zichtbaar wordt. Vooral in het buitengebied bij toegangswegen met brede bermen doen mengsels van gras en kruiden het goed. Want niet alleen het denken over het beheer van de bermen verandert, ook de samenstelling wordt anders. Er komt meer aandacht voor het stimuleren van insecten door middel van kruiden- en grasvegetaties. Dit kan worden vertaald in nieuwe beheersvormen en andere zaaimomenten bij de aanpak van bermen.

Maatschappelijk denken over bermen

De beheermodellen in het openbaar groen groeien mee met het maatschappelijk denken. De berm moet niet meer alleen voldoen aan stevigheid, verkeersveiligheid en er mooi uitzien, maar ook iets bijdragen aan de biodiversiteit. Dit is vaak ook gunstig voor het kostenplaatje, gezien er minder gemaaid hoeft te worden in extensief beheerde bermen met bijpassend maaibeleid. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat alleen de eerste 1,5 meter wordt gemaaid en de rest blijft staan. Er ontstaat dan een meer diverse vegetatie. Zo snijdt het mes aan twee kanten: minder kosten en een beter resultaat.

‘Het moet niet te perfect zijn’

Door de nieuwe inzichten in bermbeheer blijft de invulling van ‘een goede berm’ evolueren. De komende jaren zal ervaring moeten uitwijzen welke verhouding tussen grassen en kruiden het beste resultaat geven, zowel op visueel als ecologisch vlak. Ons advies: kies voor een biodiversiteitsmengsel uit het Staygreen pakket. Lees hier alles over de jaarrond groene Staygreen mengsels of download de Staygreen bestekteksten >>

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl