Door het vroege voorjaar zijn veel velden begin 2022 vroeg doorgezaaid. Daar waren verschillende redenen voor zoals een keuze voor gespreid doorzaaien of velden met een te grote kaalslag.

Een mooie groene kleur en voldoende bezetting zegt niets over de soorten grassen die je vindt in de mat en hoe deze in verhouding staan tot elkaar. Wanneer je naar het grasbestand van voetbalvelden kijkt, zie je daarin dan ook grote verschillen. De betere voetbalvelden hebben een behoorlijk percentage veldbeemdgras, zo'n 30 tot 40 procent van het totaal.

Toegevoegde waarde van veldbeemd

Als medeontwikkelaar van de DDS-doorzaaimethode verheug ik me erover dat het percentage veldbeemdgras werkelijk toeneemt op voetbalvelden waar deze methode goed is toegepast. We staan niet altijd stil bij de toegevoegde waarde van veldbeemdgras. Kijken we naar het weer van de afgelopen vijf jaar, dan kun je niet om de waardevolle eigenschappen van veldbeemd heen als het gaat om droogtetolerantie, wintervastheid, bespelingsuren en toplaagstabilisatie.

Keuze sportveldmengsel

Er wordt de laatste jaren veel gekozen voor sportveldmengsels met een hoog aandeel Engels raaigras. Dit gebeurt met als argument het sneller visueel dichtgroeien van de grasmat en daaraan gekoppeld de onderdrukking van onkruid en straatgras, met het oog op de Green Deal sportvelden. De DDS-methode onderscheidt zich doordat de beste eigenschappen van veldbeemdgras en Engels raaigras gecombineerd worden. Ik durf onomstotelijk te stellen dat DDS een bewezen systeem is.

Het bereiken en behouden van een voldoende hoog aandeel veldbeemd is niet alleen afhankelijk van de DDS-doorzaaimethode, maar met deze manier van doorzaaien zet je wel in één keer een grote stap. Het beste resultaat met doorzaaien wordt behaald als het veld zwart wordt gemaakt met de Fieldtopmaker, de Vstrong-verticuteerder of de Amazone (of een gelijkwaardige machine). De wortelmassa in de toplaag is stabiel genoeg, zodat met een DDS-machine doorgezaaid kan worden. Ook meerdere keren kruislings doorzaaien is geen probleem. De bestaande grasmat is genoeg teruggezet om het zaaisel de kans te geven om zich te ontwikkelen.

   Download bestekteksten DDS >   

Afbeelding: dit veld wordt vanwege kaalslag zwart gemaakt met de Fieldtopmaker en daarna doorgezaaid.

Juiste mengsels

Het is wel belangrijk om de juiste mengsels te gebruiken, om een goede verwevenheid te krijgen tussen het Engels raaigras en het veldbeemdgras. Een juiste mengselkeuze is ook essentieel voor het maken van de sprong naar een groter aandeel veldbeemd. Om het grasbestand van de velden optimaal te krijgen, is de zaaidiepte belangrijk, dus de afstelling van de zaaimachine, maar ook de bodemtemperatuur, de weersomstandigheden, de mengsels en de mogelijkheid om te sturen met de beregening.

Kostenbesparing

Wanneer het aandeel veldbeemdgras in de grasmat hoog genoeg is, hoef je niet ieder jaar opnieuw veldbeemd in het veld te brengen, zeker omdat veldbeemdgras de duurste component is in grassenmengsels. Meer veldbeemd in het veld brengen betekent dat de zaadkosten dat jaar hoger zijn. DDS-doorzaaien in het eerste jaar kan het jaar daarop worden gevolgd door doorzaaien met een 100 procent Engelsraaigrasmengsel of een SV7. Zo wordt een jaar met hoge zaadkosten afgewisseld met een jaar met lage kosten. Het gemiddelde komt op hetzelfde uit en toch wordt de grasmat sterker door deze keuze. Dit effect wordt versterkt bij vroeg doorzaaien.

Tetraploïde rassen

In het vroege voorjaar kunnen we kiezen voor mengsels met tetraploïde variëteiten. Wanneer er eind maart, begin april doorgezaaid kan worden, zorgen de tetra's ervoor dat de grasmat begin mei nagenoeg gesloten is. Op deze manier worden straatgras en onkruiden op het juiste moment onderdrukt. Voor de DDS-doorzaaimachine maakt het niet uit of je veldbeemd zaait of Engels raaigras; hij is zo ontwikkeld dat je hem kunt afstellen op de grassoort die wordt gebruikt. Houd er wel rekening mee dat sportveldonderhoud maatwerk is en geen eenheidsworst. Ieder veld vraagt om een ander plan van aanpak.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Mark van Putten | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. mark.vanputten@limagrain.nl