Vaak zitten we om de tafel met opdrachtgevers, die de wens hebben om meer kruiden en veldbloemen toe te passen in bermen en groenstroken. Wat opvalt, is dat we alles voor de 100% willen hebben. Daar bedoel ik mee dat het geheel kleurrijk moet zijn, moet passen binnen het beschikbare budget en het insectenleven moet er wel bij varen. Natuurlijk is er veel mogelijk, maar wat is een reële verwachting?

100% biodiversiteit, veldbloemen voor insecten: 'er is geen kruid tegen gewassen'

Op de weersomstandigheden hebben we geen invloed, daar is niets aan te doen. Het weer heeft grote invloed op hoe veldbloemen zich ontwikkelen en daarmee dus ook veel invloed op het insectenleven. De pieken en dalen in de seizoenen worden steeds groter. Dat betekent dat de kans op een aaneengesloten periode van droogte, warmte en hevige regenbuien toeneemt. Sommige kruiden ontwikkelen zich beter bij droogte, andere bij vocht. Daardoor zien we het aantal plantensoorten soms teruglopen. Voor insecten geldt hetzelfde: als veldbloemen staan te verpieteren door droogte en warmte, dan valt er niet veel nectar of stuifmeel te halen voor insecten en neemt dus het aantal waargenomen insecten af.

Conclusie: het weer, dat onderhevig is aan klimaatveranderingen, heeft zowel invloed op de groei en ontwikkeling van veldbloemen als op de aanwezigheid van insecten. De voorjaarsmaanden, die ideaal zijn voor veldbloemen om zich te ontwikkelen, lijken steeds korter te worden. Daar is zo direct niets aan te doen. Het is belangrijk om dat in beeld te hebben bij het definiëren van wat biodiversiteit betekent in de groene ruimte.

Afbeelding: de droogte in de zomer van 2020 had weinig tot geen effect op veldbloemen, deze foto is gemaakt op 22 juli.

100% kleurrijke vegetatie: 'geduld is een schone zaak'

We zien het omvormen van gras naar graskruidenvegetatie steeds meer toenemen. Het gaat in de meeste gevallen dan om het omvormen van hoofdzakelijk gras of plantsoen naar meer veldkruiden. Dit verloopt soms niet in één keer goed, we zien daarbij ook verschil tussen zaaien in het voorjaar en zaaien in het najaar. Als het werk is afgerond, wordt er vaak daarna gelijk gezaaid, dit is dan afgesproken bij de opdracht en/of in het bestek. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het weer op dat moment, terwijl dat wel van invloed is op het resultaat. Daarom moeten we ons niet uit het veld laten slaan als de opkomst van de kruiden tegenvalt. Bijzaaien in een periode met gunstiger weer is dan aan te raden.

Conclusie: omvormen heeft een grote impact op het beheer, het duurt een aantal jaren voordat de vegetatie zich vormt en heeft aangepast aan de nieuwe situatie. We kunnen niet verlangen dat een grasberm met het daarbij behorende onderhoud van de afgelopen 10 jaar zich in een jaar omvormt naar een geheel met veldkruiden.

Afbeelding: in deze berm is gekozen voor een combinatie van gras en Staygreen 1.

100% budgetbeheersing: 'de kosten gaan voor de baten'

De meest voorkomende uitgangspositie bij het realiseren van meer veldbloemen in bermen en groenstroken, is beginnen met zwarte grond door afvoeren óf het onderwerken van de huidige vegetatie zonder grote hoeveelheden grond af te voeren. Dit is mogelijk, maar zeker niet ideaal. Vaak is de bestaande vegetatie gras of ruig gras. Door permanent gras neemt het organisch stof gehalte en de voedingsrijkheid van de bodem toe. Grassen hebben een hoge overlevingsmodus door wortelstokken, winterknoppen en uitlopers. Door de jaren heen is er een eigen zaadbank in de bodem gecreëerd.

Conclusie: neem de tijd om op het juiste moment in te zaaien. Beter een goede voorbereiding met iets hogere kosten dan op de verkeerde manier beginnen.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl