Op veel plaatsen zag de berm er de laatste maanden uit als een afgestorven grasvlakte. Maar na enkele weken met wat regen zien we ze snel weer groen en kleurig worden en komt de diversiteit in soorten in de berm tot uiting.

Gefaseerd maaien helpt de biodiversiteit

Enkele weken geleden waren de bermen er niet best aan toe. Omdat ze zienderogen opknappen nu er meer neerslag valt én er steeds meer soorten kruiden te zien zijn, is dat voor mij een teken dat alle inspanning die we doen om de biodiversiteit in de openbare ruimte te bevorderen, niet voor niets is. Wat wel opvalt, is dat op veel plaatsen dit jaar al vroeg werd gemaaid. Gelukkig zien we in de praktijk dat op steeds meer plaatsen wordt gekozen voor gefaseerd maaien. Zo beschikken insecten over dekking en voedsel én krijgen kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten. Op de meeste plaatsen wordt wel gemaaid met opvangen, dit is een hele verbetering ten opzichte van een aantal jaar geleden. Opvallend is dat je in de berm veel ‘gele’ soorten ziet staan, zoals streepzaad, rolklaver, biggenkruid, barbarakruid en boterbloem. Als op de juiste manier wordt gemaaid, lopen de rozetten van deze soorten weer gemakkelijk uit na een droge periode.

Afbeelding: in de Nederlandse bermen zijn steeds meer soorten kruiden te zien.

Bermbeheer in Nederland

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend dat bermen niet alleen vol staan met gras, maar ook met diverse (kleurrijke) kruiden. Maar er komt heel wat bij kijken om dit zo te houden. Zo is gefaseerd maaien een goede start, omdat daarmee de bodem verschraalt. Dat biedt de ideale voedingsbodem voor gebiedseigen, inheemse soorten. Bij het opnieuw inzaaien of doorzaaien van de berm is daarom een mengsel uit het Advanta Staygreen pakket aan te raden. De Staygreen mengsels zijn samengesteld uit inheemse soorten en zijn jaarrond groen bij extensief beheer. Het pakket bestaat uit:

Staygreen 1 - berm: een laagblijvend, verkeersveilig gras/kruidenmengsel voor groenverrijking. De vegetatie is een voedselbron voor veel nuttige insecten.

Staygreen 2 - EPR: last van de eikenprocessierups? Dit mengsel is speciaal ontwikkeld om de natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken.

Staygreen 3 - bij/vlinder: biodiversiteitsmengsel met 28 soorten, speciaal ontwikkeld voor het creëren va nectarrijke overlevingsplaatsen voor vlinders en bijen.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl