Al jaren wordt de roep gehoord voor meer biodiversiteit in het openbaar groen. Met ruim 250.000 kilometer aan bermen in Nederland zijn de mogelijkheden voor het inzaaien van grassen, bloemen en kruiden legio. Bestaat een standaard bermenmengsel alleen uit grassen, ondertussen maken nieuwe mengsels met een combinatie van grassen en kruiden een opmars.

Een standaard bermenmengsel van grassen bestaat uit de soorten roodzwenk, hardzwenk, struisgras en soms Engels raaigras. Door het toepassen van mengsels met meer kruiden ontstaat niet alleen een ander beeld langs de wegen in Nederland, maar dragen gemeentes en overheden ook bij aan het creëren van voedsel, broed- en schuilplaatsen voor insecten. Dat is hard nodig, want de laatste decennia neemt het aantal soorten insecten in Nederland hard af.

Kruidenmengsels in de berm

In infrastructureel en bestuurlijk Nederland komt er steeds meer ruimte, aandacht en budget voor een nieuwe vorm van bermbeheer. Dat begint met het veranderen van denken over en kijken naar de berm. Met als uitgangspunt de basisvoorwaarden waar een berm aan moet voldoen:

  • Voldoende draagkracht
  • Verkeersveiligheid
  • Trage groei, extensief
  • Weinig onderhoud

Afbeelding: het bermenmengsel Staygreen 1 is samengesteld uit jaarrond groene soorten met bloei op diverse momenten in het jaar.

Door te kiezen voor andere soorten mengsels in de berm en het toepassen van ecologisch bermbeheer stijgt de biodiversiteit in de berm. Het inheemse mengsel Staygreen 1 past goed in dit plaatje. In dit mengsel zitten 11 soorten grassen en kruiden, die het gehele jaar door groen blijven. Vlinderbloemige soorten als witte en rode klaver, rolklaver en hazenpootje binden stikstof uit de lucht. Ze zorgen daarmee voor een symbiose met de grassen, die profiteren hiervan mee als vitale plant. Duizendblad vermeerdert zichzelf ondergronds en is een waardevolle waardplant voor veel vlinders.

Gefaseerd bermen maaien

Steeds meer provincies en gemeentes kiezen voor ecologisch bermbeheer. Dit betekent dat er pas gemaaid wordt als planten hun zaden hebben laten vallen. Het maaisel wordt daarna afgevoerd om de bodem te laten verschralen, zodat meer verschillende planten kans hebben om te kiemen. Zo wordt er steeds meer variëteit zichtbaar in de berm. Gefaseerd maaien is onderdeel van ecologisch bermbeheer. Dit wordt vooral gedaan met het oog op insecten, zodat ze genoeg voedsel overhouden en plaats voor voedsel en voortplanting. Bij gefaseerd maaien blijft een deel van het bermgras, zo’n 20%, staan tot de volgende maaibeurt.

Het inheemse Staygreen pakket

Het Staygreen pakket bestaat naast het bermenmengsel Staygreen 1 uit verschillende inheemse mengsels met hun eigen toepassing. Bekijk hier het hele pakket >

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl