Als we het hebben over de kwaliteit van het sportveld, bedoelen we vaak eigenschappen als bespeelbaarheid van het veld, het aantal speeluren en het waterafvoerend vermogen. Wat zeker zo belangrijk is, omdat de prestatie van het gras hiermee samenhangt, is kijken naar de analyse van mineralen in het bodemprofiel.

De bodem in rust = tijd voor bodemanalyse

In deze tijd van het jaar komt de bodem langzaam tot rust. De bodemtemperatuur gaat omlaag en de mineralisatie door activiteit van het bodemleven neemt af. Deze activiteit heeft invloed op de verhoudingen en beschikbaarheid van mineralen in het bodemprofiel. Daarom is het goed om waardes te bepalen als de grond in rust is. De gemeten waardes zijn zo beter te vergelijken met eerdere analyses. Niet alleen de hoeveelheid aan mineralen is belangrijk, maar ook de verhoudingen onderling en in welke verhouding ze zijn gebonden aan het klei-humux complex (C.E.C.).

De prestatie van het gras

Het analyseren van de mineralen in het bodemprofiel is belangrijk, omdat de prestatie van het gras hiermee samenhangt. Verhoudingen van mineralen kunnen uit de pas gaan lopen door verschillende oorzaken. Denk hierbij aan:

  • Jarenlange bemesting
  • Invloed van beregeningswater
  • Aanvoer van zand met bepaalde waarden
  • Zuurstofarme toplaag
  • Laag organisch stofgehalte

Dit kan betekenen dat bepaalde elementen elkaar tegenwerken. Komt het ene mineraal teveel voor, dan kan dit ten koste gaan van de opname van een ander element. Dit effect wordt nog eens versterkt als de pH (zuurgraad) van de bodem te hoog of te laag is.

Afbeelding: aan de hand van een profieluitsteek wordt een analyse gemaakt van het bodemprofiel. De prestatie van het gras is afhankelijk van de verhouding van de mineralen in de bodem.

Green Deal vraagt om een andere blik

Met de Green Deal in ons achterhoofd is de tijd rijp om met andere ogen te kijken naar de uitslag van de sportveldanalyses. Alle aspecten van het bodemprofiel, zoals bodemopbouw, organische stofgehalte en pF curve, moeten ten dienste staan van optimale grasgroei. Een optimale grasgroei is essentieel voor chemievrij sportveldonderhoud.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Midden-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl