De aanhoudende droogte heeft geleid tot schade op diverse sportvelden. In Noordoost- en Zuidoost-Nederland is het neerslagtekort het grootst, maar ook in het Westen is het erg droog. De zeer hoge temperaturen hebben de schade vergroot. Met nog enkele weken rust in het vooruitzicht is het nu nog mogelijk herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Gezien de korte rustperiode die nu nog rest, is het bij doorzaai van belang graszaad te gebruiken dat zeer snel kiemt en vestigt. Geschikte grasmengsels zijn hiervoor:

  • Victoria Advance; Advance gecoat mengsel van 85% Engels raaigras en 15% veldbeemdgras
  • Recover 3 Advance: een SV100, Advance gecoat grasmengsel van snelvestigend Engels raaigras

Beregenen waar mogelijk

Sportvelden beregenen is dit jaar net als vorig jaar op velden waar het kan en mag volop aan de orde. Blijf je velden wel goed monitoren bij het beregenen. Zorg dat de toplaag van het veld aansluiting krijgt bij de onderbouw, kijk daarvoor ook eens in de bodem. Dit zal de capillaire werking herstellen. Beregen minimaal 15 - 20 mm en herhaal dit twee keer per week.

Afbeelding 1: Links is te zien hoe droog de onderlaag in het sportveld is, het neerslagtekort laat duidelijk sporen na in de bodem.

Engerlingen gezien in sportvelden

Ook worden momenteel engerlingen waargenomen. Op de foto is schade te zien veroorzaakt door vogels die op zoek zijn naar de engerlingen. Controleer je velden en onderneem zo nodig actie.

Afbeelding 2: Op deze afbeelding is de schade zichtbaar, die door engerlingen aan het sportveld wordt toegebracht. Wees hier alert op!