‘Vanaf het moment dat een graszaadje de grond raakt, komt het aan op een vlotte kieming, goede vestiging en gezonde ontwikkeling. Al bijna 20 jaar geven we het graszaad hiervoor extra bagage mee in de vorm van een zaadcoating, die we continu doorontwikkelen. Als opvolger van Headstart GOLD behandelen we al onze premium sportveldgrassen nu met ADVANCE.’

Direct na de kieming komen de fotosynthese en opname van water en mineralen op gang. Het zaadje levert een kleine voorraad reservestoffen, daarna moeten de nutriënten vanuit de bodem opgenomen worden. Het grote voordeel van ADVANCE is de directe aanwezigheid op het zaad, zodat het jonge plantje optimaal wordt bijgestaan in zijn beginontwikkeling.

De werking van deze natuurlijke zaadcoating is drieledig:

1 – Elementaire nutriënten

Een evenwichtige samenstelling van (sporen)elementen zijn direct vanaf de kieming beschikbaar en opneembaar voor de jonge grasplant;

2 – Biostimulatoren en enzymen

Natuurlijke biostimulatoren en enzymatische stoffen bevorderen de opneembaarheid van nutriënten, stimuleren de (wortel)groei en fungeren als extra energiebron;

3 – Plantenhormonen

Een combinatie van drie belangrijke plantenhormonen bevorderen de celdeling en stofwisseling, stimuleren de wortelontwikkeling en versnellen kieming en groei.

Uniek is dat alle sportgrasmengsels in de ADVANCE lijn 100% gecoat zijn, dus alle componenten in het mengsel. Uitgebreide kas- en praktijkproeven tonen 40 tot 60% méér wortelmassa en 10% méér uitlopers aan bij Advance behandeld ten opzichte van onbehandeld graszaad aan!

Meer weten over de Advanta sportmengsels of vrijblijvend advies op maat?

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67 
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl