In de bodem onder het sportveld zijn vaak veel wormen aanwezig. Wormen vormen geen bedreiging, want ze brengen onder het oppervlak geen schade toe. Waarom ervaren we de wormenhoopjes op de sportvelden dan toch als negatief? En is er iets wat we hieraan kunnen doen?

De meerwaarde van wormen in de bodem

Wormen creëren luchtgangen in de bodem, waardoor er een betere uitwisseling is van zuurstof en water. De C02 die ontstaat door bodemprocessen, kan de bodem zo verlaten. Regenwormen eten organisch materiaal en poepen het weer uit. Deze uitwerpselen geven structuur in de toplaag. Regenwormen verkleinen dood organisch materiaal. Met deze kleinere stukjes kunnen bacteriën en schimmels zich voeden en de voedingsstoffen vrijgeven. Regenwormen vermengen bodem wanneer ze zich bewegen door de bodemlaag. Deze vermenging bevordert de bodemvruchtbaarheid en de beluchting van de bodem. Hier varen de bacteriën, schimmels en grasplanten wel bij. Wormen spelen dus een belangrijke rol in hun bijdrage aan de beworteling en groei van het gras.

Wormenhoopjes op het sportveld worden vaak als negatief ervaren, terwijl wormen in de bodem juist goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid en beluchting.

Waarom we wormen als negatief ervaren

Wormenhoopjes zijn seizoens- en soortafhankelijk. Door maaien en betreding kunnen wormenhoopjes versmeerd raken. De draagkracht van het veld vermindert en het gras verstikt onder deze uitgesmeerde hoopjes. Het verminderen van de draagkracht heeft als gevolg dat er ongelijkheden in het veld worden ervaren. In de uitloop van deze winter met zijn relatief hoge temperaturen lijkt het probleem op sommige velden groter te zijn dan in andere jaren. Ook zien we dat er relatief gezien meer wormen zijn op de zwaardere sportvelden met een hoger aandeel klei en humus.

Sportvelden zijn een aantrekkelijke leefomgeving voor wormen door het constante voedselaanbod. Dat komt door het steeds vernieuwen en afsterven van de wortels en de grasresten van het maaisel, die op het veld achterblijven. De toplaag van de velden wordt te weinig verstoort door bewerkingen in de bodem en de bewerkingen die worden uitgevoerd, geven te weinig directe schade aan de regenworm en zijn leefomgeving.

De toplaag van de sportvelden intensief bewerken door o.a. het toepassen van topbeluchten (boven) en kriebeleggen (onder) kan helpen om de wormenpopulatie binnen de perken te houden.

5 opties voor aanpak overlast wormen

Als je wormenhoopjes waarneemt op het veld en hier actie op wilt ondernemen, zijn er vijf opties die je kunt proberen om het probleem aan te pakken.

  1. Een intensieve toplaagbewerking. Zo lang het weer het toelaat, kun je deze bewerking toepassen. Zo houd je de opbouw van de wormenpopulatie binnen de perken. Intensief bewerken is o.a. topbeluchten (12-17 cm diep) en kriebeleggen. Zo verstoor je de leefomgeving van de wormen en worden de hoopjes over het veld verspreid.
  2. Zorg voor minder dood materiaal in de toplaag. Dit kan door werkgangen van verticuteren en gelijk afvoeren. Dit is vooral van belang in de najaarsmaanden september en oktober.
  3. Zorg voor weinig groeipieken van het gras. Als het gras minder groeipieken heeft, moet er vaker gemaaid worden. Meer grasresten en wortelvernieuwing zorgt voor vers organisch dood materiaal in de toplaag. Wormen houden hiervan, dus dit kun je het best vermijden.
  4. Onderhoudsbekalking geven in het voorjaar. Bij velden waar serieuze overlast wordt ervaren, is het aan te raden de onderhoudsbekalking te geven in het voorjaar. Over het algemeen reageren wormen sterk op bekalken en ze gedijen ook beter bij een hogere pH-waarde.
  5. Sterk verzurende meststof gebruiken. Is het probleem zodanig groot, dat bovenstaande opties niet meer helpen? Dan valt te overwegen om als noodgreep gebruik te maken van een sterk verzurende meststof, zoals zwavelzure ammoniak. Wormen vinden een zure leefomgeving minder prettig.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl