Het mooie van de natuur is dat ze precies laat zien wanneer iets niet goed gaat. Ook op sportvelden en gazons uiten problemen zich in duidelijke signalen. Als we die zien, gaan we nadenken over de oorzaak én natuurlijk over de oplossing. Een probleem dat zich de laatste weken in de sportvelden steeds vaker laat zien, is rooddraad.

Door de droge en warme periode die niet groeizaam was, werden de velden dit voorjaar op veel plaatsen beregend. Daarna is er veel hemelwater op het gras gekomen. Doordat de voor het gras stressvolle situaties zich opvolgen, staat het signaal op rood. Rooddraad welteverstaan.

Droogte en regen zorgen voor ongunstige omstandigheden

Tijdens de rondgangen op de sportvelden en de bezoeken aan tuinen komen we rooddraad tegen. Soms heftig, waarbij veel kleine plekken zich dicht bij elkaar bevinden. Vaak ook op specifieke plaatsen, op bepaalde hoeken van het veld of wat gematigder over het hele veld. De oorzaak van rooddraad in het cultuurgras zijn de ongunstige groeiomstandigheden dit voorjaar in combinatie met een mindere bodemstructuur. Door de lange periode van droogte is er vaak beregend. Soms teveel, soms te weinig, soms op tijd, soms te laat, soms onregelmatig. Dit gaat ten koste van de condities in de toplaag en kan zorgen voor het dichtslaan van de toplaag, minder bodemactiviteit, minder benutting en beschikking over de mineralen in de meststoffen. Droogte gevolgd door overmatige regen op sommige plaatsen versterkt dit effect nog eens.

Afbeelding: tijdens de rondgangen op sportvelden wordt op veel plaatsen rooddraad gesignaleerd.

De oplossing voor rooddraad in cultuurgras

Het constateren van een probleem is één. Daarna is het zaak om te kijken naar een oplossing. In het geval van rooddraad is de eerste prioriteit: zorgen dat de uitwisseling tussen de bodem en de lucht verbetert. Dit doen we door te vertidrainen of schudbeluchten. Maar ook slitten, snijden (topbeluchten) en eggen dragen hieraan bij. Daarna moet het gras goed in groei komen, hiervoor is een bemestigingsgift aan te raden. Op veel sportparken is het groot onderhoud dit jaar naar voren geschoven en is er daarom nog maar één bemestigingsgift geweest. Wanneer het gras begint te groeien, verdwijnen de plekken rooddraad snel.

Meer weten of advies op maat? Benader één van onze specialisten.

Picture

Job Steunenberg | Noord- en Oost-Nederland

T. 06 - 22 55 80 67
E. job.steunenberg@limagrain.nl
Picture

Hans Vervaart | Midden- en West-Nederland

T. 06 - 51 61 13 03
E. hans.vervaart@limagrain.nl